Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kyrkbron i Ingå repareras (Nyland)

Trafiken omdirigeras måndagen 3.4.2017 kl. 9.00                                

Väg 11115 i Ingå, dvs. Ola Westmans allé, stängs för trafik medan arbetet med att reparera infarterna till Kyrkbron pågår. Medan arbetet pågår leds fordonstrafiken via Storkyrkovägen, Västerleden, Bastubackavägen, Hemstigen och Museivägen.

Arbetet med att reparera infarterna till Kyrkbron medför ändringar i trafikarrangemangen i Ingå. Väg 11115, dvs. Ola Westmans allé, stängs av för trafik vid Kyrkbron måndagen 3.4.2017 kl. 9.00 och öppnas igen senast fredagen 7.4.2017 kl. 15.00. Om arbetet blir klart tidigare, öppnas bron då.

Trafiken omdirigeras via Storkyrkovägen, Västerleden, Bastubackavägen, Hemstigen och Museivägen. Fotgängare och cyklister kan ta sig förbi arbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

Karta Kyrkbron, omväg medan arbetet pågår

 

Ytterligare upplysningar:

  • Arbetsledare Otto Suominen, Destia Oy, tfn 040 6613 845
  • Övervakningskonsult Henry Niemi, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045 126 9960
  • Projektchef Timo Repo, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, tfn 0295 021 338

Regional information