Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Broar i dåligt skick repareras för 16 miljoner euro (Nyland, Tavastland)

NTM-centralen i Nylands område, där även landskapen Päijänne-Tavastland och Egentliga Tavastland ingår, har ungefär 3 000 broar och varje år ska 30 av dessa grundrenoveras eller förnyas.

Förutom de större broobjekten genomförs under sommaren förnyande av rörbroar i stål och mindre reparationer av konstruktionsdelar i broar samt olika underhållsarbeten för broar. Under 2017 används ca 16 miljoner euro för reparation av broar.

Betydande broreparationsprojekt under 2017:

 • reparation av Dalvägens tunnel, Storgårds och Sundsbergs korsningsbroar och bron över Svartån i Esbo
 • reparation av Jakobacka tunnlar och Storskogs korsningsbroar i Helsingfors
 • reparation av Kungsbacka korsningsbroar i Vanda
 • reparation av Päivärinne bro i Tusby
 • reparation av Träskända och Pallokenttä korsningsbroar i Träskända
 • reparation av Iso-Koskela bro i Mäntsälä
 • förnyande av Vuolle bro i Tavastehus 2016-2017
 • förnyande av Nummis bro i Lojo 2016-2017
 • reparation av bron vid Pojovikens västra sund i Raseborg 2016-2017
 • förnyande av beläggningskonstruktionen på Sulkavankoski i Heinola
 • reparation av Karisalmi bro i Asikkala.

Karaktäristiskt för verksamhetsområdet är de livligt trafikerade vägar som byggdes under 1960- och 1970-talet och vars broar nu har nått renoveringsåldern. Det finns ett stort antal av dessa broar och den livliga trafiken gör att de är krävande renoveringsobjekt. Förutom de större broobjekten förnyas under sommaren också rörbroar i stål och mindre reparationer av broarnas konstruktionsdelar utförs.

Olägenheterna som broarnas dåliga skick orsakar trafikanterna strävar man efter att minimera genom förnyande och renovering samt även genom underhållande reparationer. Årligen genomförs underhållande reparationer på cirka hundra broar. Under dessa reparationer orsakas färre olägenheter för trafiken eftersom trafiken kan korsa bron även under reparationsarbetena. Förseningar på några minuter kan dock förekomma. Dessutom gör underhållsåtgärderna att uppkomsten av skador förebyggs och broarnas förfall bromsas.

Läget för reparations- och förnyelseobjekten presenteras mer i detalj på finska i de bifogade kartorna.

 

Ytterligare information:

 • NTM-centralen i Sydöstra Finland , Timo Repo 0400 415 109  ja
  Terhi Siltanen 040 733 7816

Regional information