Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maatilojen neuvontakorvaus tuplaantuu helmikuun alusta alkaen (Kainuu)

​Maatilojen neuvontajärjestelmän Neuvo 2020 -neuvontakorvaus uudistuu tänä vuonna. Helmikuun alusta alkaen tulee voimaan valtioneuvoston asetuksen muutos, jonka myötä tilakohtainen neuvontakorvaus nousee 3500 eurosta 7000 euroon. Korvattavaksi tulee myös korkeintaan yhden tunnin ennakkovalmistelu neuvontatapahtumaa kohden.

Neuvo 2020 -neuvojien avulla maanviljelijä voi saada laadukasta neuvontaa monista maatalouden tukiehdoista. Neuvonnan avulla maanviljelijä voi etsiä uusia mahdollisuuksia parantaa valitsemiensa ympäristötoimenpiteiden vaikuttavuutta sekä kehittää tilan tuotantoa ja saada tukea uusille ideoille. Neuvojilla on erityisosaamista esimerkiksi eläin-, kasvi-, luomu- ja energia-asioista. Laatimalla energiasuunnitelman yhdessä neuvojan kanssa maatila voi säästää energiaa merkittävästi. Neuvojarekisterin yli sata eläinlääkäriä selvittävät mahdollisuudet entistä parempaan eläinten terveydenhuoltoon.

Ensi kesästä lähtien tilat voivat saada neuvontaa maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Maaseutuvirasto valitsee ja kouluttaa neuvojat kevään aikana. Uudessa neuvontaosiossa neuvoja tekee maatilalla tilannearvion toiminnasta ja sen kannattavuudesta. Neuvoja etsii kehittämiskohteet, selvittää erilaiset vaihtoehdot maatilan nykyaikaistamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä tekee niistä laskelmat. Neuvoja voi tehdä perusteellisen ja laajan kartoituksen maatilan taloustilanteesta tai vaihtoehtoisesti pienemmän tilannearvion. Neuvontakohteita voivat olla esimerkiksi sukupolvenvaihdoksen, maatilan investoinnin ja yhtiöittämisen selvitys.

Maaseutuviraston hyväksymä neuvojarekisteri on nähtävissä viraston www-sivuilla: www.mavi.fi > tuet ja palvelut > muut palvelut > maatilojen neuvonta.

Neuvonnan kustannukset ovat 63 euroa tunnilta sekä matkakulut. Viljelijän maksettavaksi jää arvonlisäveron osuus (24%). Neuvoja hoitaa korvauksen hakemisen ELY-keskuksesta. ELY-keskus maksaa korvauksen suoraan neuvojalle tilakohtaisen korvauksen määrän puitteissa, joka helmikuun alusta lukien nousee 7000 euroon.

Tähän mennessä Kainuussa Neuvo 2020 -neuvonta on saanut 267 tilaa, joiden neuvojille korvausta on maksettu yli 110 000 euroa. Maatilojen neuvontakorvaus on käytettävissä kuluvalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmakaudella 2014−2020.

Lisätietoja

Yritysasiantuntija Eeva Heikkinen, puh. 0295 023 539, [email protected]


Regional information