Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Kiskonjoen öljyvahingon seuraukset näkyvät ympäristössä todennäköisesti pitkälle kevääseen (Varsinais-Suomi)

Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti perjantaina 27.1.2017 yhdessä Salon kaupungin ja Varsinais-Suomen Pelastuslaitoksen kanssa Kiskonjoen torstaina 26.1. aamuyöllä tapahtuneen öljyvahingon ympäristövaikutuksia ja sopi jatkotoimista jälkitorjuntaan ja seurantaan liittyen.

Pelastuslaitos suoritti heti vahingon jälkeen öljyntorjuntatoimia. Öljyä onnistuttiin poistamaan jonkin verran jään päältä talteen imuautoon, mutta valtaosa jokiuomaan valuneesta öljystä pääsi veteen jäässä olevista sulakohdista. Pelastuslaitos asetti vahinkopaikan kohdalle ja kilometrin verran alavirran suuntaan öljypuomit öljyn leviämisen estämiseksi. Alemman öljypuomin kohdalle oli kertynyt tänään perjantaina jonkin verran öljyä ja öljyn haju oli myös selvästi havaittavissa.

ELY-keskus suoritti perjantaina myös Kiskonjoen alajuoksulla maastohavainnointia ja vesinäytteenottoa öljyn leviämisen arvioimiseksi. Tehtyihin Kiskonjoen virtausnopeusmittauksiin perustuen arvioitiin, että veden pintakerroksen keskimääräinen virtausnopeus heti jään alla on noin 5 cm sekunnissa, jonka mukaan öljyn pitäisi todennäköisesti olla vielä jokialueella. Latokartanonkosken alapuolisella jokiosuudella ei havaittu aistinvaraisesti merkkejä öljystä, mutta vesinäytteiden analyysitulokset vasta varmentavat asian. Todennäköisesti on mahdollista, että osa öljystä pääsee jokivirtaaman mukana mereen asti ja haihtuu ilmaan vasta jäiden sulamisen jälkeen keväällä. Myös Kiskonjoessa voi öljyä olla jäänyt joihinkin suvantopaikkoihin jään alle, josta sitä on vaikea havaita ennen jään lähtöä.

Latokartanonkoski sijaitsee reilu kilometri vahinkopaikan alapuolella ja sillä on erityistä luonnonsuojelullista ja kalataloudellista arvoa, koska se on lohensukuisten vaelluskalojen lisääntymispaikka. Öljyvahingon vaikutuksia kalastoon ja muuhun vesieliöstöön on vielä toistaiseksi vaikea arvioida. Öljypuomin asettamisella joen poikki Latokartanonkosken yläpuolelle pyritään ehkäisemään öljyn haittavaikutuksia vesiluonnolle.

Tänään perjantaina käynnistettiin myös suunnittelu öljyvahinkopaikan maaperän puhdistamiseksi. Routa on estänyt todennäköisesti merkittävästi öljyn imeytymistä maaperään, mutta ainakin maan pintakerros on todennäköisesti poistettava.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Juha-Pekka Triipponen, puh. 0400 854 012

Salon kaupunki / Kiskonjoki: Pirkko Paranko 044 778 7800 ja Hillevi Lehto 044 778 7805


Regional information