Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Liiketunnistimien avulla toimiva valaistuksen himmennys on otettu käyttöön välillä Roves-Keski-Nurmontie, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa)

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt pilottihankkeen tievalaistuksen liikenneperusteisesta ohjauksesta ns. Älykäs-valaistus.

Valtatien 18 väli Roveksesta Keski-Nurmon tien liittymän itäpuolelle (n. 5,3 km) on valaistu yhtenäisellä LED-valaistuksella, jota pystytään valaisinpylväissä olevien liiketunnistimien avulla ohjaamaan keskusyksikön välityksellä.

Kun tiellä ei ole liikennettä, pidetään valaistus himmettynä 50 % maksimitehosta. Liiketunnistimien havaitessa ajoneuvon valaistusteho nostetaan ajoneuvon edellä 50 %:sta täyteen 100 %:n noin 200 metrin matkalla (4 valaisinpylvästä). Ajoneuvon ohittaessa valaisinpylvään valaistusteho lasketaan pienellä viiveellä takaisin 50 %:n mikäli muuta liikennettä ei ole tulossa.

Etelä-Pohjanmaan ELY:n alueella on tievalaistusta yhteensä n. 2300 km, joista valtion omistuksessa on noin 1000 km. Valaistuksen energiakustannukset valtion osalta ovat n. 1,9 M€ vuodessa.

Pilottihankkeen tarkoituksena on selvittää pystytäänkö energiakustannuksissa säästämään ko. mallilla.

Kokeilun aikana saadun tiedon perusteella tullaan ohjaustapoja varmasti vielä muuttamaan. Myös toimintavarmuutta ja -tapoja tullaan pilotin aikana kehittämään. Pilottihankkeen luonteesta johtuen alueella saattaa olla häiriöitä valaistuksen toimivuudessa.

Valaistustehoa on tarkoitus myöhemmin vielä laskea alle 50 %:n aikana, jolloin liikennettä ei ole.

Liiketunnistimien reagointi tiellä liikkuviin jalankulkijoihin ja pyöräilijöihin tutkitaan myös pilottihankkeen aikana.

Lisätietoja:

  • Reijo Virta,  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, telematiikka asiantuntija, puh. 0295 027 761

 


Regional information