Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Hämeen Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit valittu (Häme)

Hallituksen keväällä 2016 tekemän päätöksen mukaisesti 18 maakuntaan on nimitetty Team Finland -kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattori. He aloittivat tehtävissään vuoden 2017 alussa ja siirtyvät 2019 alusta perustettaviin maakuntiin. Koordinaattorit​ edistävät maakunnissa yritysten kasvua ja kansainvälistymistä ja toimivat linkkinä maakuntien ja valtionhallinnon toimijoiden välillä. Kanta-Hämeen Team Finland –kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriksi on valittu Eino Jokinen ja Päijät-Hämeen Team Finland –kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattoriksi Matti Nykänen.

Vuoden 2017 alussa innovaatio- ja keksintötoimintaa ja liiketoiminnan kansainvälistymistä koskevat kehittämis- ja koordinaatiotehtävät sekä pieniä energiatukia koskevat tehtävät siirtyivät ELY-keskuksista Tekesiin. Lisäksi TEM siirtää laivanrakennuksen innovaatiotuet Tekesiin. Näitä tehtäviä hoitavan ELY-keskusten kasvu ja innovaatiot -yksikön henkilöstön työnantajaksi vaihtuu Tekes. Henkilöiden toimipisteet ja tehtävät säilyvät siirrossa ennallaan. Siirto ei vaikuta asiakkaiden palveluun tai kesken olevien hankkeiden käsittelyyn.

 

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat ennallaan

Asiakkaiden palvelu ja hankkeiden käsittely jatkuvat katkoksitta. Uudet innovaatio- ja energiatukihakemukset osoitetaan tammikuusta lähtien Tekesille ja Tekes tekee päätökset niistä. Samalla otetaan käyttöön sähköinen asiointi kaikissa hankkeissa.

 

Lisätietoja:

Kanta-Häme:

Eino Jokinen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 051, eino.jokinen(at)ely-keskus.fi

Päijät-Häme:

Matti Nykänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 079, matti.nykanen(at)ely-keskus.fi

 

Tiedotus:

Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037, kirsi.elomaa(at)ely-keskus.fi

 


Regional information