Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vuonteensalmen uuden sillan linjausvaihtoehto on valittu (Keski-Suomi)

Valtion myöntämillä korjausvelkarahoilla kunnostettavan maantien 640 parantamisen suunnittelu Vuonteensalmen sillan kohdalla Laukaassa etenee. Uusi silta on päätetty rakentaa nykyisen sillan pohjoispuolelle. Kesän aikana alueella on tehty luontoinventointeja. Maastomallin mittaukset ja maaperätutkimukset jatkuvat edelleen. Tavoitteena on, että uutta siltaa päästään rakentamaan vuoden 2017 aikana, jolloin silta tiejärjestelyineen olisi valmis vuonna 2018.

Vuonteensalmen nykyinen silta on rakennettu vuonna 1933. Se on rakenteiltaan korjauskelvottomassa kunnossa ja käyttöikänsä päässä. Lisäksi sillan rakenteet rajoittavat sekä maantiekuljetuksia että vesiliikennettä. Uuden sillan rakentamisen aikana vanha silta on vielä käytössä. Urakan valmistumisen jälkeen se puretaan.

Uusi silta rakennetaan nykyisen sillan pohjoispuolelle. Lisäksi suunnitelmaan kuuluu kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vuonteen koululta sillalle. Väylän rakentamisesta päätetään yhdessä Laukaan kunnan kanssa. Siltapaikan Vihtavuoren puolella uusi linjaus erkanee nykyisestä tiestä noin 150 metriä ennen nykyistä siltaa ja palaa nykyisen tien kohdalle Lievestuoreen puolella noin 150 metrin päässä nykyisestä sillasta.

Pohjoispuolinen rakentamisvaihtoehto tuli valituksi, koska linjaus on maisemaan sopivin ja aiheuttaa suojeltaville luontoarvoille vähiten haittaa.

Uuden sillan korkeus tulee olemaan joko 5,5 tai 8,0 metriä. Päätös riippuu Keitele-Päijänne-kanavan kehittämistarpeista. Vuonteensalmen kautta kulkee vesiväylä Vaajakosken sulun ja Kuhankosken sulun välillä.

Lisää tietoa, muun muassa havainnekuvia sillan korkeusvaihtoehdoista, on saatavissa Keski-Suomen ELY-keskuksen kotivisuilta.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Kari Komi
p. 029 502 4691
Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information