Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Överskridningen av tillståndsgränsen för Västerfjärdens sötvattenbassäng och översvämningsskador utreds (Landskapen i Österbotten)

I samband med översvämningarna förra veckan överskreds den sommartida övre gränsen på 0,53 meter för Västerfjärdens sötvattenbassäng i Närpes. Som högst låg Västerfjärden enligt skalan intill Hundholmens damm 14 cm över övre gränsen. Skogsindustrianläggningen i Kaskö (Metsä Board Oyj) har hand om regleringen och NTM-centralen i Södra Österbotten har begärt en utredning om hur regleringen sköttes förra veckan.

Överskridningen av regleringsgränsen för Västerfjärden ökade översvämningsolägenheterna på åkrarna genast ovanför Västerfjärden, på s.k. Skrivarsbäckens invallningsområde. NTM-centralen har begärt att konsulten som utarbetar översvämningsmodelleringen för Närpes å gör en bedömning av hur Västerfjärdens reglering har påverkat översvämningssituationen. Också skördeskadorna som uppstått p.g.a. översvämningen i Skrivarsbäckens invallningsområde kommer att bedömas. För bedömningen svarar landsbygdssekreteraren i Närpes. Skrivarsbäckens invallningsområde omfattar totalt knappa 90 hektar.

Man strävar efter att färdigställa alla utredningar under denna och nästa vecka. Efter detta kommer man att ordna möte för markägarna i Skrivarsbäckens invallningsområde, skogsindustrianläggningen i Kaskö, Närpes stad och NTM-centralen i Södra Österbotten. Vid mötet kommer man att behandla förra veckans händelser och dess följder samt diskutera en effektivare skötsel av regleringen.

Västerfjärdens sötvattenbassäng är en del av regleringsprojektet för Närpes å, som genomfördes på 1970-talet. Tillståndsinnehavare för projektet är staten, d.v.s. för närvarande NTM-centralen i Södra Österbotten. Bassängen i Västerfjärden byggdes för att försörja skogsindustrin i Kaskö med vatten och skogsindustrin har ansvarat för regleringen av Västerfjärden ända sedan den färdigställdes.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Enhetschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919
  • Gruppchef Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

 


Regional information