Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Väl planerat är hälften gjort: små åtgärder kan vara till stor hjälp (Landskapen i Österbotten)

Projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar, som koordineras av NTM-centralen i Södra Österbotten, ordnar i samarbete med de regionala räddningsverken och vuxeninstituten kvällar om egen beredskap i Närpes och Nykarleby i oktober 2016.

Under kvällen berättar sakkunniga från räddningsverket och NTM-centralen om hur man kan förbereda sig inför störningssituationer i vardagen, t.ex. långa strömavbrott och översvämningar. Vi bekantar oss med informationskällor och med hurudana åtgärder större skador kan förhindras. God beredskap sparar både tid och pengar.

Med egen beredskap syftar man på enkla åtgärder som var och en kan vidta för att förebygga farosituationer och för att minska konsekvenserna av faror. Det är bra att på förhand fundera över vilka slags faror kan uppstå i hemmet och hur de kan förebyggas. En del av den egna beredskapen utgörs av att följa upp information om eventuella kraftiga väderfenomen, som kan påverka vår vardag.

Kvällarna är avgiftsfria och öppna för alla intresserade:

Kvällarna om egen beredskap ingår i projektets Effektivare beredskap och information inför översvämningar verksamhet. Projektet pågår som bäst vid NTM-centralen i Södra Österbotten och dess syfte är att förbättra invånarnas egen beredskap och översvämningsinformationen i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten. Motsvarande kvällar har ordnats på finska under vårvintern 2016.

Mer information:


Regional information