Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Uudenmaan lähitulevaisuuden näkymät varovaisen optimistiset (Uusimaa)

Uudellamaalla tällä hetkellä kasvua tapahtuu etenkin palvelualoilla sekä rakentamisessa. Palvelualoilla kasvavat mm. matkailu- ja ravintolapalvelut ja liike-elämän palvelut. Yöpymisten määrä tulee kuluvana vuonna ylittämään viime vuoden tason. Erityisesti paljon rahaa käyttävien aasialaismatkustajien määrät ovat selkeässä kasvussa.

Arviolta kuluvana vuonna yksistään pääkaupunkiseudulla rakennetaan 15-17 000 asuntoa, mikä tulee ylittämään edellisvuoden tason. Lisäksi alueella on käynnissä ja käynnistymässä varsin paljon infra- sekä liiketilakompleksien rakentamista, joiden kesto jatkuu ainakin 2020-luvun alkupuoliskolle saakka. Samalla voimakas rakentaminen näkyy myös alan konsulttiyritysten tilauskantojen kasvuna. 

Pk-yritysbarometrin syksyn tulokset alueella ovat varsin positiiviset sekä suhdannenäkymien että rekrytointien osalta. Selkeästi yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan, mutta näyttää siltä että kasvu tapahtuu kotimarkkinoilla Sekä panostukset kansainvälistymiseen että viennin arvon ei katsota kasvavan.

Teknologiateollisuudessa alkuvuoden liikevaihto on Uudellamaalla laskenut ja myös uusien tilausten määrä oli viime vuotta alhaisemmalla tasolla. Liikevaihto ei todennäköisesti ainakaan kuluvalla vuodella enää käänny kasvuun. Myös kaupan alan osalta kuluvan vuoden liikevaihto oli vuotta aikaisemman tason alapuolella. Erikoiskaupan ongelmat näyttävät useilla sektoreilla jatkuvan. Lisäksi tukkukaupan hinnat ovat mm. Helsingin seudulla olleet alkuvuonna laskussa. Näyttää siltä, että kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on lisännyt työtunteja, muttei niinkään työllisten määrää.

Työttömyyden kasvu on Uudellamaalla taittumassa, mutta pitkäaikaistyöttömyys kasvaa alueella vielä pitkälle ensi vuotta. Työvoiman kysynnän näkymät ovat useilla aloilla hyvät. Rakennusalalla osaavasta työvoimasta tulee jatkossa olemaan pulaa useissa ammateissa. Vastaavasti matkailijavirtojen kasvu lisää edelleen mm. kokkien ja tarjoilijoiden kysyntää.

Syksyn Alueelliset kehitysnäkymät -julkaisu on kokonaisuudessaan luettavissa täältä.


Regional information