Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Työttömyys nousi heinäkuussa liki 30 000een (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimiston) alueen kunnissa oli heinäkuun lopussa lomautetut mukaan lukien 29 960 työtöntä työnhakijaa. Työttömien määrä laski vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna noin 1 500:lla (-4,7 %).  ELY-alueittain työttömyys laski Pohjois-Pohjanmaalla määrällisesti eniten. Työttömyyden lasku koski sekä miehiä (-4,8 %) että naisia (-4,6 %). Kesäkaudelle tyypillisesti työttömien määrä nousi kesäkuusta 1 115:llä. Kasvuun vaikuttivat mm. lomautusten, yli 50-vuotiaiden työttömien, ulkomaalaisten työttömien ja vammaisten/pitkäaikaissairaiden työttömien määrän lisääntyminen sekä aktiivitoimissa olevien määrän lasku. Tiedot ilmenevät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen heinäkuun työllisyyskatsauksesta.

Lomautettuna oli heinäkuun lopussa noin 1 710 henkilöä, mikä on 200 vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuusta lomautettujen määrä nousi 190 henkilöllä. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla työskenteli 460 työntekijää, missä laskua vuoden takaisesta oli 135 henkilöä. Elokuussa TE-toimistoon ei tullut ennakkoilmoituksia heinäkuun lopun jälkeen mahdollisesti alkavista uusista lomautuksista.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä laski heinäkuussa. Nuoria työttömiä oli nyt 5 620, mikä on 450 (-7,4 %) vähemmän kuin vuosi sitten. Kesäkuuhun verrattuna nuorten työttömien määrä nousi 65:llä. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 8 530, mikä on 350 henkilöä ja 4,0 % vähemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kesäkuun lopusta työttömyys nousi tässä ikäryhmässä 190:llä.

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli heinäkuun lopussa 45 vähemmän kuin kesäkuussa eli 8 750. Pitkään työttömänä olleiden määrä oli 440 henkilöä korkeampi kuin vuosi sitten. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu hiljeni sillä pitkäaikaistyöttömyyden kasvuprosentti (vertailu vuoden takaiseen tilanteeseen) oli nyt 5,3 %, kun se kuukausi sitten oli 8,8 %.

Heinäkuun aikana avattiin noin 1 900 uutta työpaikkaa

Heinäkuun aikana TE-toimistossa oli avoinna kaikkiaan 3 550 työpaikkaa. Uusia paikkoja avattiin 1 900 ja niiden määrä nousi vuoden takaisesta noin 140:llä. Työpaikkoja täytettiin kuukauden aikana 320. Kuukauden lopussa auki oli edelleen noin 1 840 työpaikkaa.

Uusia työpaikkoja avattiin lähes kaikissa ammattiryhmissä. Palvelu- ja myyntityöntekijöiden paikkoja avattiin edelleen eniten eli 490, vaikka tällä alalla työpaikkojen määrä myös laski eniten vuoden takaisesta (-110). Seuraavaksi eniten avattiin työpaikkoja asiantuntijoille (420), rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöille (350) ja muille työntekijöille (230). Lisäksi tarjolle tuli mm. 170 työpaikkaa erityisasiantuntijoille, 150 paikkaa prosessi- ja kuljetustyöntekijöille, 60 paikkaa toimisto- ja asiakaspalveluihin sekä 20 paikkaa maatalouteen. Asiantuntijoiden ammattiryhmässä uusien työpaikkojen määrä kasvoi vuodentakaisesta muita ryhmiä enemmän eli noin 110:llä.   

Palveluissa olevien määrä nousi 100:lla vuoden takaisesta

Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistävien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa 7 610 työnhakijaa. Määrä laski kesäkuusta 715:llä. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna palveluissa oli nyt noin 100 (+1,3 %) henkilöä enemmän. Palveluissa olevien määrät olivat heinäkuussa suurimpia omaehtoisessa opiskelussa (2 360), työllistettynä tai työharjoittelussa (1 740), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 510) ja työvoimakoulutuksessa (945) olevilla. Työttömien aktivointiaste (20,3 %) nousi viime vuoden heinäkuusta (19,3 %), koska työttömien määrä oli nyt vuoden takaista matalampi ja palveluissa olevien määrä suurempi.

Työttömyysaste laski vuoden takaiseen verrattuna 23 kunnassa

Pohjois-Pohjanmaalla työttömien osuus työvoimasta oli heinäkuun lopussa 16,0 % ja se laski 23 alueen kunnassa. Vuosi sitten osuus oli 16,9 %. Kesäkuusta heinäkuuhun työttömyysaste nousi 24 kunnassa, laski hieman Pyhäjärvellä ja Lumijoella ja oli heinäkuussa alle 10 prosenttia Reisjärvellä (9,5 %) ja Pyhännällä (9,6 %). Kunnittain työttömyysasteet olivat korkeimmat Oulussa (18,7 %), Taivalkoskella (18,0 %), Iissä (17,7 %), Pudasjärvellä (17,7 %), Utajärvellä (16,4 %) ja Vaalassa (15,8 %).

Lähteet:

Kuukausittain julkaistavan Pohjois-Pohjanmaan työllisyyskatsauksen tietolähteenä käytetään Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoja. Katsaus sisältää tietoja myös kunnittain. Maakuntatasoista ja kansainvälisesti vertailukelpoista työttömyystietoa voi tarkastella Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Lisätietoja työllisyyskatsauksesta antavat:

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen-vastuualue:
Asiantuntija Jarkko Pietilä, 0295 038 116, 040 673 9472
Tutkimussihteeri Helena Suvanto (tilastot), 0295 038 235, 050 390 2364
S-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjois-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto):
Johtaja Maire Mäki
Palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Työnvälitys ja yrityspalvelut
Palvelujohtaja Marita Rimpeläinen, Tuetun työllistymisen palvelut
Palvelujohtaja Mari Tuomikoski, Osaaminen ja kehittämispalvelut
Tavoitat johtajat TE-toimiston vaihteesta 0295 056 500
S-posti: etunimi.sukunimi(at)te-toimisto.fi

Seuraava tiedote ilmestyy tiistaina 20.9.2016.


Regional information