Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pula-ammattien listalla aikaisempaa enemmän teollisuuden ja rakentamisen ammatteja (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Hämeessä syyskuussa tehdyn ammattibarometrin mukaan pula-ammattien määrä on kasvanut maaliskuussa tehtyyn arvioon verrattuna. Tarkastelun kohteena olleesta reilusta 200 ammatista 28:ssa arvioitiin olevan pulaa hakijoista, kun edellisessä arviossa ammatteja oli 23. Samanaikaisesti ylitarjonta-ammattien määrä oli pienessä laskussa. Nyt tehdyssä arviossa Hämeessä ylitarjontaa arvioitiin olevan 39 ammattinimikkeessä, kun maaliskuussa ammatteja oli 46.

Odotettavissa olevat työvoiman saatavuusongelmat painottuvat edelleen sosiaali-, terveys- ja opetusalalle, mutta pula-ammattien listalla on aiempaa enemmän rakentamisen ja teollisuuden ammatteja. Arvioitaessa työmarkkinatilannetta seuraavan puolen vuoden aikana rakentamisen ja teollisuuden ammateista pula-ammattien listalla ovat hitsaajat ja kaasuleikkaajat, maa- ja vesirakentamisen erityisasiantuntijat, ohutlevysepät, koneenasettajat ja koneistajat, betonirakentajat ja raudoittajat sekä muut rakennustyöntekijät. Sosiaali-, terveys- ja opetusalalla pula-ammatteja ovat mm. hammaslääkärit, sosiaalityön erityisasiantuntijat, erityisopettajat, röntgenhoitajat, lastentarhanopettajat, sairaanhoitajat, yleislääkärit, ylilääkärit ja erikoislääkärit sekä kuulontutkijat ja puheterapeutit. Muilta aloilta esiin nousivat esim. puhelin- ja asiakaspalvelukeskuksen myyjät sekä kääntäjät ja tulkit. Arvioissa on Hämeen sisällä seutukuntakohtaisia eroja. Pula-ammatteja arvioitiin olevan eniten Lahden ja vähiten Forssan seutukunnassa. Sosiaalityön erityisasiantuntijoista arvioidaan olevan pulaa kaikissa seutukunnissa. Sen sijaan esimerkiksi Hämeen tasolla ja kaikissa muissa seutukunnissa pula-ammattien listoilta löytyvät ohutlevysepät sekä koneenasettajat ja koneistajat ovat Riihimäen seutukunnassa ylitarjonta-ammatteja.

Lähiaikoina työvoiman ylitarjontaa arvioidaan olevan Hämeessä eniten yleissihteereiden, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoiden, johdon sihteereiden ja osastosihteereiden, graafisten ja multimediasuunnittelijoiden, koulunkäyntiavustajien sekä käytön tukihenkilöiden ammateissa. Muutokset ylitarjonta-ammattien top 15-listalla ovat vähäisiä edellisiin arviointeihin (maaliskuu 2016 ja syyskuu 2015) verrattuna. Kaikki listalla olevat nimikkeet ovat olleet ylitarjonta-ammatteja myös edellisillä arviointikerroilla. Arvioissa on seutukuntakohtaisia eroja. Ylitarjonta-ammatteja arvioitiin olevan eniten Riihimäen ja vähiten Forssan seutukunnassa. Johdon sihteereistä ja osastosihteereistä, käytön tukihenkilöistä, laboranteista, mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijoista, rakennusalan avustavista työntekijöistä, rakennusmaalareista sekä yleissihteereistä arvioitiin olevan ylitarjontaa kaikissa seutukunnissa.

Kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä ammattibarometrissa arvioidaan reilun 200 ammatin kehitysnäkymiä, työvoiman saatavuusnäkymiä sekä alueellista tilannetta seuraavan puolen vuoden aikana. Ammattibarometri tehdään samanaikaisesti kaikilla ELY-alueilla. Nyt tehdyn barometrin arvio perustuu syyskuun tilanteeseen. Arviot kokonaisuudessaan niin Hämeen kuin muiden alueiden osalta löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi.

 

Lisätietoja:

Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto:
Mari Pöysti puh. 0295 041 717 (Forssan ja Hämeenlinnan seutukunnat)

Hämeen ELY-keskus:
Sanna Paakkunainen puh. 0295 025 159, [email protected]

 


Regional information