Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Positiivinen talouskehitys jatkuu Kainuussa (Kainuu)

Työ- ja elinkeinoministeriön Toimialapalvelut on julkistanut alueelliset kehitysnäkymät -katsauksen, jonne on kerätty aineistoa syyskuun 2016 aikana.

Kainuussa ennakoidaan positiivisen kehityksen jatkuvan. Suunnitteilla olevat investoinnit, hankkeet ja uudet avaukset luovat positiivisia näkymiä. Erityisesti biotalouden uskotaan tuovan uutta kasvua alueelle ja peliala on kehittynyt positiivisesti. Kaivosteollisuus tukee edelleen talouskasvua ja työllisyyttä, mutta myös kiskokalusto- ja konepajatuotanto sekä puutuoteteollisuus työllistävät. Matkailualalla panostetaan uusien kansainvälisten markkinoiden avaamiseen.

Kainuun työllisyystilanne on parantunut merkittävästi edeltävien kuuden kuukauden aikana. Työttömien määrä on laskenut ja työvoiman kysyntä lisääntynyt. Sama kehitys jatkuu lähitulevaisuudessa. Osaavan työvoiman saatavuus alkaa olla haasteellisempaa, mutta ei ole näkynyt vielä merkittävänä rekrytointiongelmien kasvuna. Osaamisen kehittämisessä korostuu erityis- ja moniosaaminen. Kainuussa on erityisesti tarvetta uusille yrityksille.

Osaavan työvoiman saatavuus huolestuttaa pk-yrityksiä

Osaavan työvoiman saatavuus huolestuttaa pk-yrityksiä koko Suomessa. Alueelliset kehitysnäkymät –katsauksen mukaan alueet ennakoivat, että positiiviseen suuntaan kääntynyt talouskehitys jatkuu alueilla lähiajat. Käänne parempaan oli nähtävissä jo keväällä, mutta yksikään alue ei enää usko talouskehityksen heikkenevän. Vaikka yleiskuva on myönteinen, ovat kasvuodotukset edelleen maltillisia.

– Työttömyys jatkaa laskusuunnassa ja työpaikkoja avautuu aiempaa enemmän. Tosin pitkäaikaistyöttömyys tulee olemaan ongelmallinen. Ongelmat työvoiman saatavuudessa ovat nousseet taas pinnalle eri puolilla maata, arvioi katsauksen työstänyt strategiajohtaja Jouko Nieminen KEHA-keskuksesta.

Kaupan alan murros jatkuu ja alan näkymät ovat epävarmat. Maataloudessa vaikeudet jatkuvat ennen muuta tuottajahintojen laskun johdosta. Monilla alueilla työttömyys on kääntynyt laskuun ja avoimien työpaikkojen määrä on kasvanut. Vaikka työmarkkinat ovatkin piristyneet, odotetaan pitkäaikaistyöttömien määrän kasvavan edelleen.

Kansainvälisistä pk-yrityksistä lähes 60 prosenttia odotti suhdanteiden paranevan seuraavan vuoden aikana. Myös liikevaihdon kasvunäkymät olivat kansainvälisillä yrityksillä muuta pk -sektoria valoisammat. Lisäksi noin puolet kansainvälisistä yrityksistä odotti viennin kasvavan seuraavan vuoden aikana.

Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön 26.9.2016 julkistamasta Kansainväliset pk-yritykset -julkaisusta, joka perustuu pk-yritysbarometrin aineistoihin.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus tiivistää kahdesti vuodessa ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Syksyn 2016 raportti löytyy osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi. Tilaisuuden videotallenne aukeaa samassa osoitteessa 27.9. mennessä.

Liite:
Alueelliset kehitysnäkymät -raportin Kainuun osuus on luettavissa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä sivulta 164 alkaen.

Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2016 (pdf) (1.8 MB)

Lisätiedot:

strategiajohtaja Jouko Nieminen, KEHA-keskus, puh. 029 5022 769

kehityspäällikkö Esa Tikkanen, TEM, puh. 050 040 5459

erikoissuunnittelija Anne Ristioja, Kainuun ELY-keskus, puh. 029 502 3582


Regional information