Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pohjois-Savon kehitysnäkymät kirkastumassa (Pohjois-Savo)

Pohjois-Savon talouden kokonaisnäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat aiempaa positiivisemmat. Talouden nousua odottaa aiempaa useampi ja pohjakosketuksen uskotaan olevan takana. Nämä arviot sisältyvät 26.9.2016 julkaistun Alueelliset kehitysnäkymät -raportin Pohjois-Savon osuuteen, johon on koottu näkemyksiä seutukuntien nykytilasta ja lähiajan talouskehityksestä.

Viime kevään tilanteeseen verrattuna talouden ilmapiiri on kehittynyt edelleen myönteiseen suuntaan ja yrityksissä ollaan positiivisen odottavalla kannalla. Yleisen suhdanteen arvioidaan nähneen pohjatasonsa. Yrityskohtaiset erot ovat kuitenkin jatkuneet edelleen suurina.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta korostaa, että oleellista on saada tuettua orastavia investointiodotuksia siten, että investoinnit pääsevät käyntiin. -Samaan aikaan on huolehdittava alueen osaamispotentiaalista ja työvoiman kilpailukykyisestä osaamisesta. Kuopioon suunnitteilla oleva metsäteollisuuden suurinvestointi voisi nostaa talouden ja työllisyyden ripeään kasvuun, Virranta uskoo.

Pk-yritysten kasvuhalukkuutta kuvaa se, että niiden yritysten osuus, jotka ilmoittavat olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia tai jotka tavoittelevat kasvua mahdollisuuksiensa mukaan, on kasvanut. Kasvuhakuiset yritykset näkevät kansainvälistymisen keskeisenä kasvun väylänä. 

Pohjois-Savon alueella erityisesti Kuopion, mutta myös Varkauden seutukunnilla, uskotaan jopa muuta maata vahvemmin suhdanteiden kääntyvän parempaan. Erityisesti Kuopion alueen pk-yritykset uskovat voivansa työllistää tulevina kuukausina lisää henkilökuntaa. 

Rakentaminen piristynyt, mutta työllisyyden näkymät ovat ristiriitaiset

Rakentaminen on piristynyt maakuntakeskuksissa. Näin on myös Kuopiossa. Alueen palvelujen kehittyminen sekä rakentaminen ovat suurelta osin seurausta avainalojen kehityksestä, mutta myös alueen kasvutavoitteista ja alueen houkuttelevuudesta. Pohjois-Savon väestökehitys on ollut ja tulee näillä näkymin olemaan jatkossakin Kuopio-vetoista, jonka vetovoima on pysynyt vahvana ja se on noussut valtakunnan tason kasvukeskukseksi.

Työllisyyden näkymät ovat ristiriitaiset: työttömyys jatkaa laskusuunnassa ja työpaikkoja avautuu enemmän. Samaan aikaan pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa ja se tulee tuottamaan ongelmia kilpailukykyisen ja osaavan työvoiman saatavuudessa.

Yksikön päällikkö Jan Blomberg kertoo, että jo tällä hetkellä esimerkiksi Ylä-Savon yritykset ovat viestineet, ettei riittävän osaavaa työvoimaa ole kovin helposti saatavilla metallialalle. -On tärkeää ylläpitää näitä kasvun odotuksia, joita alalla tällä hetkellä on, ettei syntyisi tilannetta, että työvoiman saatavuus olisi yksi kasvun esteistä. Työvoiman osaamistarpeet ovat osittain muuttuneet työpaikkojen uudistuessa ja odotukset työvoiman tuottavuudelta ovat korkeat, Blomberg kuvaa.

 

Liite:
Alueelliset kehitysnäkymät -raportin Pohjois-Savon osuus on luettavassa kokonaisuudessaan alla olevasta linkistä sivulta 107 alkaen.

Alueelliset kehitysnäkymät, syksy 2016 (pdf) (1.8 MB)

Lisätietoja:
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus
kari.virranta(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 699

yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon ELY-keskus
jan.blomberg(at)ely-keskus.fi, puh. 0295 026 552

 

 

 


Regional information