Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vattnet i Närpes å steg igen (Landskapen i Österbotten)

Nederbörden som föll särskilt över Närpes ås avrinningsområde under söndagen och måndagen har fått vattnet i ån att stiga igen. Det regnade i genomsnitt ca 35 mm i Närpes ås område och ställvis betydligt mer. Från måndag morgon till tisdag morgon steg vattenföringen i Närpes å från nivån 20 m3/s till nivån 90 m3/s, vilket motsvarar en översvämning som återkommer vartannat år. Flödestoppen denna vecka förutspås bli mindre än flödestoppen förra veckan (170 m3/s).

Vattenståndet i den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi i övre loppet av Närpes å ligger vid övre gränsen för nivån vid översvämningsperioder, eftersom regnvatten i förra veckan lagrades i sjön och avtappningen till ån nedanför begränsades. Nu måste man avtappa 6 m3/s från Kivi- och Levalampi för att vattnet inte skall stiga till nivåer som är skadliga för dammkonstruktionerna. Avtappningen kan orsaka översvämningar i utloppsfåran från Kivi- och Levalampi.

Även i de andra små åarna längs kusten i Österbotten har vattnet stigit. Enligt prognoserna kommer vattenföringen dock att bli betydligt mindre än flödesnivåerna i förra veckan. Marken i området är redan mycket våt efter förra veckans regn och översvämningar, vilket innebär att nya regn märks direkt i åarna. I väderprognoserna finns inte tecken på större nederbördsmängder till de närmaste dagarna.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
  • Gruppchef Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • www.twitter.com/tulvatpohjanmaa

 


Regional information