Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Minkälaista osaamista työmarkkinoille tarvitaan? – Vaikuta ensi vuonna alkaviin työvoimakoulutuksiin (Lappi)

Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto ovat käynnistäneet vuonna 2017 alkavien työvoimakoulutusten suunnittelun. Osana suunnittelutyötä asiakkailta, palveluntuottajilta ja sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä osaamistarpeista, joihin työvoimakoulutuksen keinoin voitaisiin vastata.

Koulutustarpeita kootaan kyselyllä, johon kuka tahansa voi jättää esityksiä lappilaisilla työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta. Elokuun loppuun mennessä jätetyt aloitteet huomioidaan vuoden 2017 työvoimakoulutuksen suunnittelussa.

Työvoimakoulutusta järjestetään työttömille, työttömyysuhan alaisille henkilöille, yritysten henkilöstölle ja maahanmuuttajille. Koulutusta voidaan järjestää myös yhteisrahoitteisesti työnantajien kanssa niin sanottuna yhteishankintakoulutuksena.

Tavoittelemme ammatillisilta koulutuksilta välittömiä vaikutuksia työnhakijoiden työllistymiseen. Hankittavat koulutukset ovat yhä enemmän ei-tutkintoon johtavia ammatillisia lisä- ja täydennyskoulutuksia, joilla vastataan nopeasti työmarkkinoilla havaittuihin osaamiskapeikkoihin. Maahanmuuttajien kotoutumisessa nojataan vahvaan alkuun, jonka jatkoksi rakennetaan ammatillisesti suuntautuneita koulutuspolkuja.

Laita ajatuksesi nopeasti liikkeelle! Elokuun loppuun mennessä jätetyt aloitteet huomioidaan vuoden 2017 työvoimakoulutuksen suunnittelussa.

Lisätietoja:

  • Kehittämispäällikkö Satu Tervasmäki puh. 0295 037 134, satu.tervasmaki(at)ely-keskus.fi
  • Palvelujohtaja Tero Hyttinen, puh. 0295 039 560, tero.hyttinen(at)te-toimisto.fi


 


Regional information