Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maantien 18063 (Puusaarentie) parantaminen välillä maantie 755 – Kuusisto Kalajoella (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on laatimassa tiesuunnitelmaa maantielle 18063 (Puusaarentie) välille maantie 775 – Kuusisto, Kalajoen kaupungin Himangan kylässä. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä Kalajoen kaupungin kanssa. Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa keskiviikkona 5.10.2016 klo 17.00 – 18.30 Himangan palvelutoimiston tiloissa (vanha Himangan kunnanvirasto) osoite Raumankarintie 2, 68100 Himanka.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta. Suunnittelu sisältää maantien 18063 (Puusaarentie) parantamisen Kannustiestä (mt 775) lähtien noin 750 m matkalla. Suunnittelun lähtökohtana on nykyisen sorapäällysteisen tien parantaminen päällystetyksi tieksi.

Tiesuunnitelman valmistuttua marraskuussa 2016 suunnitelma lähetetään maantielain mukaiseen käsittelyyn. Tässä maantielain mukaisessa käsittelyssä tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kalajoen kaupungilta. Ennen lausuntojen antamista kaupunki asettaa tiesuunnitelman nähtäväksi, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä suunnitelmasta muistutus. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus lähettää suunnitelman Liikennevirastoon, joka antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu helmikuussa 2017.

Hankkeen toteuttamiseen on budjetoitu noin 0,3-0,4 M€ valtion korjausvelkaohjelman 2016–2018 mukaisesti. Rakentamisajankohta ei ole vielä tiedossa.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh.0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Tekninen johtaja Marko Raiman, puh. 044 4691 213, Kalajoen kaupunki,
Projektipäällikkö Keijo Körkkö puh. 040 865 6676, Plaana Oy.


Regional information