Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Levähavaintoja vähän syksyn viilenevissä vesissä (Kaakkois-Suomi)

Levähavainnointi päättyy tältä kesältä. Vakiohavaintopaikoilta runsaita levähavaintoja on kuitenkin vielä havaittu Lappeenrannan Haapajärven lisäksi Iitin Sääskjärveltä.

Itäisen Suomenlahden rannikkovesissä ei levää ole havaittu.

Sinileväesiintymät ovat usein paikallisia ja levätilanne voi muuttua nopeasti tuuli- ja sääolosuhteiden mukaan. Leväseurannan havainnot kertovat levätilanteen havaintopaikalla kyseisenä ajankohtana. Järven eri osissa ja muissa vesistöissä tilanne voi olla erilainen. Sinilevät ovat luonnollinen osa vesien eliöstöä, ja niitä esiintyy vesissä pieniä määriä ympäri vuoden monien muiden mikroskooppisen pienten levien tavoin. Sinileviä on myös vähäravinteisissa vesissä. Runsaat sinileväesiintymät haittaavat vesien käyttöä monella eri tavoin mahdollisen myrkyllisyyden vuoksi.

Levätilannetta voi seurata Järviwiki-sivustolla

Levähavaintoja on mahdollista tarkastella Järviwiki/Meriwiki-verkkopalvelussa. Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi. Levänäytteen lähettämisestä on sovittava erikseen.

Sateet nostavat järvien vedenpinnat

Kaakkois-Suomen järvien pintalämpötilat ovat 17 asteen vaiheilla.

Vuoksen vesistöalueella heinä- ja elokuun suuret sateet ovat nostaneet monien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ajankohtaan nähden tavallista korkeammalle. Elokuun loppupuolella sateet ovat jääneet vähäisemmiksi ja vedenkorkeudet ovat kääntyneet tai kääntymässä laskuun.

Saimaan vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella. Vedenkorkeuden ennustetaan laskevan 5-25 cm lokakuun puoliväliin mennessä. Koska vedenkorkeus on syksylle tyypilliseen tapaan laskussa, Saimaan vedenkorkeus pysyy laskusta huolimatta koko syksyn ajankohdan keskitason yläpuolella.

Kaakkois-Suomen pienillä vesistöalueilla sateet ovat pitäneet valunnan ja jokien virtaamat tavallista suurempina. Viime viikkojen suuret sateet ovat nostaneet Simpelejärven vedenkorkeuden ajankohtaan nähden harvinaisen korkealle, noin 20 cm keskitason yläpuolelle.

Verkossa:

Järviwiki:

www.syke.fi:

www.ymparisto.fi:

www.ely-keskus.fi

Lisätietoja

Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: sirpa.skippari(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

 


Regional information