Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lemmenjoen samentuma vähentynyt huomattavasti (Lappi)

Lapin ELY-keskus suoritti Lemmenjoen samentumaan liittyen alueella uusintatarkastuksen 21.9.2016. Tarkastuksessa todettiin Puskuäytsiltä aikaisemmin tulleen samentuman loppuneen lähes kokonaan. Toiminnanharjoittaja ilmoitti huuhdonnan päättyvän tältä kaudelta kuluvalla viikolla.

Morgamjärvellä Kultasatamassa vesi oli silmämääräisesti arvioituna selkeästi kirkastunut aikaisemmasta tilanteesta. Samentumaa oli yhä havaittavissa alempana Lemmenjoella. Tämä johtuu erittäin hienojakoisen maa-aineksen hitaasta laskeutumisesta ja veden pitkästä viipymästä.

Tarkastuksen yhteydessä otettiin vesinäytteet Puskuäytsistä ja neljästä eri pisteestä Lemmenjoen alajuoksulta. Näytteiden tulokset valmistuvat kahden viikon sisällä.

Lisätietoja: ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Eira Luokkanen, puh.  0295 037 485


Regional information