Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Varmt väder gör att vattenföringen i åarna ökar, isläget följs upp (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Det varma och soliga vädret under påsken har gjort att vattenföringen i åarna och älvarna i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har ökat. Dagstemperaturer på t.o.m. tio grader och plusgrader även under nätterna har gjort att vattenståndet i områdets åar stigit kraftigt. I Nikkola i Kyro älv och i Liinamaa i Kauhava steg vattenståndet under söndagen med ungefär en meter. I Liinamaa nådde vattnet under söndagen ut på de låglänta åkrarna.

Enligt vattenprognoserna når de små åarna vid kusten flödestoppen under tisdagen och onsdagen. Lappo å torde vara som högst under onsdagen och Kyro älv under torsdagen. I Perho å torde flödestoppen infalla på fredagen. Enligt prognoserna blir flödestoppen mindre än ett genomsnittligt vårflöde.  

I de konstgjorda sjöarna i området och i de reglerade naturliga sjöarna har man i huvudsak gjort en vårsänkning som motsvarar den normala. Snömängderna har varit mindre än genomsnittet i vår och isarna är tunnare än genomsnittet. Då vattenföringen ökar kan isarna börja röra på sig och bilda isproppar. NTM-centralen följer upp isläget. De närmaste dagarna förutspås inga kraftiga regn, som skulle leda till att vattenföringen skulle stiga. Enligt prognoserna sjunker temperaturen mot slutet av veckan och nattfrosten minskar snösmältningen.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882

Regional information