Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kuhan ja harjuksen alamittoja nostettu Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

ELY-keskus on antanut 30.3.2016 päätöksen, jolla kuhan ja harjuksen kalastusasetuksessa määrättyjä alamittoja on korotettu eräissä Kaakkois-Suomen vesistöissä. Samassa yhteydessä on annettu lisäksi määräyksiä kuhan verkkokalastukseen. Päätöksellä on saatettu uudelleen voimaan kalastusalueiden aiemmin tekemiä päätöksiä, joiden voimassaolo päättyi tämän vuoden alussa uuden kalastuslain astuttua voimaan.

Kalastusasetuksen mukaan kuhan alamitta on 42 senttimetriä ja harjuksen alamitta 35 senttimetriä. Nyt annetulla päätöksellä kuhan alamittaa nostettiin 45 senttimetriin mm. Luumäen Kivijärvellä, Jaalan Pyhäjärvellä, Iitin Urajärvellä, Kymijoella ja Tammijärvellä. 50 senttimetriin alamitta nousi mm. Lappalanjärvellä, Rapojärvellä ja Haukkajärvellä. Harjuksen alamittaa kasvatettiin 40 senttimetriin Kymijoella ja Vehkajoella. Kuhan kalastuksessa käytettävä alin verkkojen solmuväli määrättiin 55 millimetriin mm. Jaalan Pyhäjärvellä, Iitin Urajärvellä ja Muhjärvellä.

Alamitan korottaminen ja verkkojen solmuvälisäätely edesauttavat kuhakannan luontaista lisääntymistä ja kalakannan järkiperäistä hyödyntämistä ja selkeyttävät kalastuksensäätelyä. Harjuksen alamitan nostolla parannetaan harjuskannan säilymisen ja elpymisen edellytyksiä.

Lisätietoja:

Kalastusmestari Vesa Vanninen
p. 0295 029 095
vesa.vanninen(at)ely-keskus.fi


Regional information