Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kevään tulvat lähestyvät Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lumen vesiarvo Oulun eteläpuolisilla vesistöalueilla, kuten Lesti-, Kala-, Pyhä- ja Siikajoella, on keskimääräistä alhaisempi. Jokijäät ovat sen sijaan vahvaa teräsjäätä ja monessa mittauspisteessä keskimääräistä paksumpia. Jääpatojen riski on normaalikevättä suurempi ja vedenpinta voi paikallisesti nousta hyvinkin korkealle, vaikka varsinaisen vesitulvan ennustetaankin jäävän keskimääräistä alhaisemmaksi Oulun eteläpuolisissa joissa. Tulvahuipun ajankohtaa ja suuruutta on kuitenkin tässä vaiheessa vaikeaa ennustaa, koska lämpötilaennusteissa on epävarmuutta.

Maakunnan pohjoisosan vesistöissä, kuten Kiiminki- ja Iijoella, lumen vesiarvo on lähellä keskimääräistä. Tulvan suuruus on ennusteen mukaan keskimääräinen, mutta lämpötilan muutokset ja mahdolliset vesisateet voivat vaikuttaa vielä suurestikin ennusteeseen niin tulvan suuruuden kuin ajankohdankin osalta. Lisäksi maasto on jo valmiiksi vetinen sateisen vuoden 2015 jäljiltä. Jokijäät ovat tavanomaista paksumpia myös Kiiminkijoella ja näin ollen riski jääpadoille on suuri myös pohjoisilla joilla.

Koska jokijäät etenkin suvantopaikoissa ovat paksua teräsjäätä, ELY-keskus on käynnistänyt jääsahaukset maakunnan eteläosalla. Jääsahauksia tehdään tänä keväänä Lesti-, Kala-, Malis-, Pyhä- ja Kiiminkijoella. Alueen säännöstellyissä järvissä, kuten esim. Uljuan ja Hautaperän tekojärvessä vedenpinta on juuri nyt alhaalla. Järvet täytetään huhti- ja toukokuun aikana kesäkorkeuksiinsa.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita viimeistään tässä vaiheessa siirtämään irtaimistonsa pois jokivarsilta. 

Vesitilannetta voi seurata ymparisto.fi –verkkopalvelussa sekä Twitterissä tilillä POPtulvat.

Lisätietoja:

Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)

Vesitalousasiantuntija Kaisa Kettunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 713 9242 (Pyhäjoki ja eteläisemmät joet)

Vesitalousasiantuntija Timo Hampinen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 050 396 3006 (Siikajoki ja pohjoisemmat joet)

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen, 040-766 0574 (operatiiviset tulvantorjuntatoimenpiteet, esim. jääsahaukset)

 


Regional information