Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kaakkois-Suomen  alueelliset kehitysnäkymät
- elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymien arvioidaan kirkastuvan (Kaakkois-Suomi) 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut tänään Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2016 -katsauksen, jossa tiivistyvät aluekehittäjien näkemykset alueen nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Yleistä tunnelmaa Kaakkois-Suomen alueen kehitysnäkymissä voi luonnehtia varovaisen toiveikkaiksi.  Elinkeinoelämän ja yritystoiminnan kohdalla näyttää siltä, että käännekohta on saavutettu. Lähitulevaisuuden kasvuodotukset ovat pääosin positiiviset. Etenkin teollisuuden ja infran investoinnit piristävät näkymiä. Yritysten kasvunäkymät ovat osin epäyhtenäisiä: vaikka teollisuuden näkymät ovat valoisia, palvelualoilla näkymien paranemista odotellaan edelleen. Kaakkois-Suomen maakuntien hyvä maantieteellinen sijainti sekä panostukset infraan ovat alueen keskeisiä vahvuuksia.

Työttömyyden kasvu taittuu, mutta työttömyyden rakenteellistuminen jatkuu

Työttömyyden kasvun arvioidaan olevan taittumassa. Sekä Kymenlaaksossa että Etelä-Karjalassa työttömyystilanteen odotetaan paranevan lievästi kaikissa seutukunnissa seuraavan puolen vuoden ja vuoden aikana. Arviota tukee työttömyyden kasvun hidastuminen ja kääntyminen laskuun kesän aikana. Myös nuorten kohdalla on merkkejä työttömyyden vähentymisestä. Työttömyyden määrällisen vähentymisen rinnalla työttömyyden arvioidaan kuitenkin rakenteellistuvan entisestään ja pitkäaikaistyöttömyys jatkaa kasvuaan.

Alueelliset kehitysnäkymät -katsaus tiivistää kahdesti vuodessa ELY-keskusten ja muiden aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä. Syksyn 2016 raportti löytyy osoitteesta www.temtoimialapalvelu.fi. Tilaisuuden videotallenne aukeaa samassa osoitteessa 27.9. mennessä.

Lisätietoja:

Johtaja Satu Mäkelä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 147
Erikoistutkija Tarja Paananen, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 029 076.


Regional information