Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vuoden 2016 alun rahoituskysyntä edellisvuotta vilkkaampaa Itä-Suomessa (Itä-Suomi)

Yritysten kehittämisrahoitus on kasvanut lähes kaksikertaiseksi verrattuna edellisvuoteen Itä-Suomessa. Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt vuoden ensimmäisen puoliskon aikana rahoitusta 107 yrityksen kehittämishankkeeseen noin 17,6 miljoonaa euroa.

Yritysten kehittämisrahoituksella syntyy uutta liikevaihtoa, vientiä, työpaikkoja ja uusia yrityksiä

Rahoituksen myötävaikutuksella arvioidaan syntyvän rahoitettuihin yrityksiin uutta liikevaihtoa lähes 112 miljoonaa euroa, uutta vientiä yli 53 miljoonaa euroa, uusia työpaikkoja lähes 500 ja uusia yrityksiä 9 kappaletta. Myönnetyn rahoituksen arvioidaan käynnistävän itäsuomalaisissa yrityksissä lähes 51,5 miljoonan euron kehittämis- ja investointihankkeet. Myönnetystä rahoituksesta kohdentui Etelä-Savoon noin 3,6 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin 5,1 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 8,9 miljoonaa euroa.

Rahoitetuista yritysten kehittämishankkeista 46 kehittää kilpailukykyä vähähiilisellä ratkaisulla, patentteihin perustuvia innovaatiota arvioidaan kehitettävän 31 ja muihin aineettomiin oikeuksiin perustuvia innovaatioita arvioidaan kehitettävän 47. Samassa rahoitetussa hankkeessa voi olla useampia suojattavia innovaatioita.

Yritysten rahoituksen kysyntä vaihtelee

Rahoituksen kysyntä maakunnissa vaihtelee vuosittain maakuntien erilaisen elinkeinorakenteen vuoksi. Vuoden 2016 alkupuolella rahoituksen kysyntä on ollut Etelä-Savossa tasaista ja uusilla hakemuksilla rahoitusta on haettu yli 12 miljoonaa euroa. Etelä-Savossa rahoitusta hakevat etenkin elintarviketeollisuus, teknologiateollisuus ja matkailu. Pohjois-Karjalassa teknologiateollisuus on käynnistänyt viime vuosina merkittäviä kehittämisinvestointeja, joten nyt on hiljaisempaa. Pohjois-Savossa on tasainen kysyntä teknologiateollisuudessa, terveysteknologiassa ja rakennustuoteteollisuudessa.

ELY-keskuksella on käsittelyssä tällä hetkellä 66 hakemusta, joissa on haettu rahoitusta yli 38 miljoonaa euroa.

Maaseuturahaston yritystuen kysyntä maltillista Etelä-Savossa

Vuoden 2016 alkupuolella myönnettiin 24 mikroyritykselle yhteensä 1,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Leader rahoitusta myönnettiin14 kpl yhteensä noin 210 000 euroa. Rahoitusta on saanut etenkin elintarvike- ja matkailuyritykset ja näille aloille on myös tullut uusia yrityksiä. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän 46 ja uutta liikevaihtoa 7,6 miljoonaa euroa. Uusia yrityksiä syntyy 6 kpl.

Vientiä Tuplasti kampanjalla etsitään merkittävää kasvua tavoittelevia yrityksiä

Osana valtakunnallista Team Finland -verkostoa Tekes ja ELY-keskus hakevat erittäin kasvuhakuisia, kansantalouden kannalta merkittävää viennin kasvua tavoittelevia yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämisyhteistyöhön. Tavoitteena on yrityksen viennin kaksinkertaistaminen seuraavan viiden vuoden aikana. Kasvu syntyy yrityksen toimenpitein. Tekes ja ELYkeskus lupaavat omalta osaltaan sitoutua pitkäjänteiseen kehitystyöhön, panostaa merkittävän määrän resursseja kasvun syntymiseksi sekä jakaa mittavan kasvutavoitteen yritykselle tuomia riskejä rahoituksen keinoin.

Kampanjasta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään ottamaan yhteyttä ELY-keskukseen 31.8.2016 mennessä.

ESR- ja EAKR -kehittämisrahoituksella hyvä kysyntä

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt vuoden alkupuolella ESR- ja EAKR -kehittämisrahoitusta Itä-Suomeen noin 12,4 miljoonaa euroa 60 hankkeeseen. Myönnetystä rahoituksesta kohdistui Etelä-Savoon noin 3,3 miljoonaa euroa, Pohjois-Karjalaan noin1,5 miljoonaa euroa ja Pohjois-Savoon noin 8,5 miljoonaa euroa. Rahoitettujen hankkeiden toimenpiteisin osallistuu yli 1000 yritystä ja noin 10 000 henkilöä. Merkittävimpiä kehittämistavoitteita olivat pk-yritysten kilpailukyvyn edistäminen, työllisyyden edistäminen, nuorten osallisuuden edistäminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen.

Linkit:

Lisätietoja:

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 153
Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 091
Yritysasiantuntija Outi Kaihola, Etelä-Savon ELY-keskus, p.0295 024 047
Johtava yritysasiantuntija Eija Pihlaja, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 026 610


Regional information