Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Maanteiden 800 ja 7980 liittymään suunnitellaan kiertoliittymää Haapavedellä (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut tie- ja rakennussuunnitelman laatimisen maanteiden 800 ja 7980 liittymän alueella Haapavedellä. Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.                 

Maantien 800 ja maantien 7980 nykyiseen nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Liittymä laajenee nykyisestä liittymän koillispuolelle. Suunnittelualueen tiekaiteet uusitaan ja valaisinpylväitä siirretään. Nykyiset jalankulku- ja pyöräilyväylät ja alikulkusillat säilyvät pääosin nykyisellään.

Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Haapaveden kaupunki.

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2016 ja rakennussuunnitelma maaliskuussa 2017. Alustavasti on arvioitu, että hanke toteutetaan vuosina 2017 - 2018. Suunnitelmaratkaisuista pidetään yleisötilaisuus syksyllä 2016. Yleisötilaisuudesta kuulutetaan erikseen.

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskus, puh. 0295 038 259, [email protected],
Projektipäällikkö Pirkka Hartikainen, Sito Oy, puh. 040 735 1998, [email protected]


Regional information