Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Inga observationer av blågröna alger i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 23 observerades inga blågröna alger på kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Svalare och blåsigt väder har sänkt ytvattentemperaturerna från föregående vecka och temperaturerna ligger nu på en typisk nivå för tidpunkten. Exempelvis i Lappajärvi var ytvattnets temperatur 13,2 °C den 8 juni. I NTM-centralen i Södra Österbottens område förekommer algblomningar vanligen i juli-augusti när vattnet har blivit varmare. Det varma vädret ökar sannolikheten för att det ska bildas algblomningar.

Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Under sommaren kan vem som helst delta i den riksomfattande alguppföljningen genom att inrätta en egen kontrollplats i Järvi-meriwiki eller genom att spara enskilda algobservationer i systemet. Med den nya applikationen Havaintolähetti kan man lätt spara algobservationer med en telefon som har pekskärm. Uppföljningen fortsätter hela sommaren ända till slutet av september.

Det finns fortfarande mycket barrträdspollen i luften, som även förs ut i vattendragen och bildar en ljusgul hinna på vattenytan. Barrträdspollen orsakar sällan allergiska symptom och vattnet som färgats av pollen är inte farligt.

Mer information:

  • Planerare Miia Honka, tfn 0295 028 038, miia.honka(at)ntm-centralen.fi
  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information