Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Broreparationer medför ändringar i trafikarrangemangen på Lahtis motorväg (NTM-centralen i Nyland)

Medan reparationerna av Håkansböle och Fagersta korsningsbroarna pågår är de nuvarande körfilerna öppna för trafik, men hastighetsbegränsningen vid byggarbetsplatserna är 50–60 km/h. I Fagersta är ramperna från Ring III vid IKEA i Vanda tillfälligt förkortade.

 

Reparationerna av de fyra broarna började i april och slutförs i oktober.

Förnyandet av broarnas kantbalkar ja räcken på körfilen som leder till Helsingfors pågår ända in i juli. Förnyandet av kantbalkarna och räckena på körfilen som leder till Lahtis påbörjas i slutet av maj och arbetet slutförs i september.

Förnyandet av ytbeläggningen på körfilen som leder till Helsingfors påbörjas i början av juni och arbetet slutförs i månadsskiftet augusti–september. Förnyandet av ytbeläggningen på körfilen som leder till Lahtis påbörjas i juli och arbetet slutförs i oktober.

 

Kartlänkar till broarna:

 

Byggherre är NTM-centralen i Nyland. Som entreprenör fungerar Otera Oy och för tillsynen ansvarar Siltainsinöörit TH Oy.

 

Ytterligare information:

  • Projektchef Timo Repo, NTM-centralen i Sydöstra Finland, 0295 021 338
  • Timo Aaltonen, ansvarig arbetsledare, Oteran Oy, 050 5352986
  • Tillsynskonsult Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, 045 126 9961

 


Regional information