Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Alkkulanraitin tietöitä jatketaan toukokuussa (Lapin ELY-keskus)

Ylitornion Alkkulanraitilla jatkuvat tietyöt talven keskeytyksen jälkeen. Tällä viikolla tehdään valmistelevia töitä ja viikolla 20 aloitetaan reunakivien asentaminen.

Kesän aikana Alkkulanraitille asennetaan reunakivet, kiveykset ja liikennemerkit sekä istutetaan pensaat ja puut sekä tehdään nurmetustyöt. Koko Alkkulanraitti päällystetään heinäkuun loppupuolella. Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan heinä-elokuun vaihteessa. Töiden valmistuttua Ylitornion keskusta-alueen liikenneympäristön viihtyisyys ja liikenneturvallisuus paranevat.

Hankkeen kustannukset ovat noin 2,25 M€ euroa. Hankkeen rahoitukseen osallistuvat Lapin ELY-keskus ja Ylitornion kunta. Hankkeeseen on saatu rahoitusta myös Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Alkkulanraitin parannustyöt liittyvät EU-hankkeeseen Ylitornion keskustan kehittäminen.
 

LISÄTIETOJA
projektipäällikkö Tomi Tiuraniemi, puh. 0295 037 262 ja projektipäällikkö Matti Ryhänen, puh. 0295 037 255


Regional information