Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ei valita Luumäen Rantsilanmäelle jakeluasematoimintaan myönnetyistä ympäristöluvista (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Luumäen kunnan ympäristöviranomainen on 18.3.2016 myöntänyt St1 Oy:lle ja Kiinteistö Rantsilanmäki Oy:lle ympäristöluvat polttonesteiden jakeluasematoimintaa varten.

Lausunnoissaan lupahakemuksista Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) suhtautui kriittisesti lupien myöntämiseen, koska toiminnot sijoittuvat vedenhankintaa varten tärkeälle 1-luokan pohjavesialueelle, jolle pohjaveden pilaantumisen vaaraa aiheuttavan uuden toiminnan sijoittuminen on lähtökohtaisesti kielletty. Muun muassa korkein hallinto-oikeus on tehnyt vastaavissa tapauksissa kielteisiä ratkaisuja.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen mielestä ympäristölupahakemusasiakirjat olivat osittain puutteellisia eikä niissä ollut riittävästi paneuduttu jakeluasemien suojausrakenteisiin eikä tarkasteltu rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä. Lausunnoista antamissaan vastineissa hakijat ovat kuitenkin esittäneet merkittäviä parannuksia suojausrakenteissa.

Toimitetut täydennykset ja niissä esitetyt parannukset maaperän ja pohjaveden suojauksessa ovat ELY-keskuksen mielestä riittävät osoittamaan, että pohjaveden pilaantumisriski on riittävästi suljettu pois.

ELY-keskus katsoo, että muidenkin alueella sijaitsevien jakeluasemien suojausrakenteet tulisi saattaa samalle turvalliselle tasolle.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Juha Rantala
puh. 0295 029 277
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


 


Regional information