Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Myönteisen oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikat Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynyt neuvottelut kuntien kanssa. Kunnat ovat suhtautuneet esityksiin pääosin myönteisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön asettamien tavoitteiden mukaisesti myönteisen oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille on saatava 285 kuntapaikkaa Pohjois-Savossa. Määrä vastaa sitä osuutta alueen vastaanottokeskuksissa olevista turvapaikanhakijoista, joiden arvioidaan saavan myönteisen oleskelulupapäätöksen. Valtakunnallisena tavoitteena on turvapaikanhakijoiden mahdollisemman tasainen jakautuminen Suomen eri kuntiin.  

Tavoitteeseen pääsemiseksi Pohjois-Savon ELY-keskus on käynyt kuntapaikkaneuvottelut kaikkien Pohjois-Savon kuntien kanssa. Kuntapaikkaneuvotteluihin osallistuivat ELY-keskuksen ja kunnan johtoa sekä luottamushenkilöitä. Pohjois-Savon ELY-keskus on esittänyt kuntakohtaisesti 10–50 turvapaikanhakijan vastaanottamista kunnan aiemman kokemuksen, väkiluvun ja työvoimatarpeen mukaan. Kunnat käsittelevät keväällä ELY-keskuksen esitystä omissa päätöksentekoelimissään.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta kertoo, että keskusteluilmapiiri kuntien kanssa on ollut hyvä ja kunnat ymmärtävät tilanteen. - Maahan on tullut yli 30.000 maahanmuuttajaa ja turvapaikan saaneet on sijoitettava kuntiin, ylijohtaja Virranta sanoo. - Pohjois-Savoon sijoitettavien määrä tulee olemaan pieni ja yksittäisiin kuntiin vähintäänkin kohtuullinen. Valtio korvaa kunnille maahanmuuttajista aiheutuvat kustannukset, Virranta korostaa.

ELY-keskus vetoaa kuntiin, että kunnat tekisivät myönteisiä päätöksiä kuntapaikoista oleskeluluvan saanneille. Pienempiä kuntia kannustetaan yhteistyöhön lähikuntien kanssa myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseksi ja resurssien säästämiseksi. Kuntaan muuton jälkeen oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija kuuluu kunnan normaalien peruspalvelujen piiriin.

Kotoutumista tuetaan monipuolisesti

Kotoutumiskoulutus suomen kielen ja yhteiskunnan pelisääntöjen oppimiseksi tarjotaan työ- ja elinkeinotoimiston kautta. Pohjois-Savon TE-toimisto varautuu järjestämään tehostetusti kotoutumispalveluita alkusyksyllä. Lisäksi ELY-keskuksessa on rahoitusvalmistelussa maahanmuuttajille suunnattuja työllisyys- ja yrittäjyyshankkeita, jotka tukevat maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään.

Kunta voi hakea kaikista kuntaan muuttaneista oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista korvaukset valtiolta. Valtion maksamien korvausten lisäksi kunta saa turvapaikanhakijoista normaalit valtionosuudet.

Liite:
Pohjois-Savon kuntapaikkajako turvapaikanhakijoiden ja kiintiöpakolaisten osalta vuonna 2016, pdf

Lisätietoja Pohjois-Savon ELY-keskuksesta:
ylijohtaja Kari Virranta p. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson p. 0295 026 597, lisbeth.mattsson(at)ely-keskus.fi


Regional information