Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Tuore ammattibarometri kertoo työllistymisen mahdollisuuksista eri ammateissa (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaalla ammattibarometrin seutukuntakohtaisista yhteenlasketuista arvioista voi päätellä, että työmarkkinatilanne ei enää lähimmän puolen vuoden aikana heikkene. Näyttää siltä, että henkilöstön rekrytointitarpeet kasvavat merkittävästi usealla alalla ja kaikkien koulutustasojen osaajia tarvitaan.

ICT ja rakennusala tarvitsevat eniten työntekijöitä

Eniten työvoimatarpeita on ICT-alan erityisasiantuntijatehtävissä, Web- ja multimedia-asiantuntijatehtävissä, rakennusalan työnjohtajatehtävissä ja muissa tehtävissä, ravintola-alalla, ja kiinteistöhuollon tehtävissä. Sosiaali- ja terveydenhuoltoala kokonaisuudessaan tarvitsee uusia työntekijöitä lähimmän puolen vuoden aikana. Seutukuntien välillä on kuitenkin selviä eroavaisuuksia usean ammatin osalta. Esimerkiksi ravintola-alan rekrytointitarpeet keskittyvät Tampereen seutukuntaan.

Työllisyystilanne näyttää paranevan

Työmarkkinoiden arvioidaan olevan seuraavan puolen vuoden aikana positiivisessa virtauksessa. Usealla alalla on nähtävissä pysyvä henkilöstön lisätarve. Rakennusalalla tilanne on positiivinen ja jos vanhat merkit pitävät paikkansa, se enteilee taloustilateen kääntyvän kesän 2016 jälkeen kasvu-uralle.
 

Tutustu ammattibarometriin: https://www.ammattibarometri.fi

Lisätietoja: Ennakointiasiantuntija Juha Salminen, puh. 0295 036 208


Regional information