Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kelirikkoennuste Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Tilanne

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueilla on odotettavissa normaalia vaikeampi kelirikkokevät. Tiestöllä on tällä hetkellä runsaasti vettä ja se voi aiheuttaa yllättäviä muutoksia kevään aikana. Raskaissa kuljetuksissa tulevan kevään muutokset kannattaa huomioida ja ajoittaa kuljetukset kovettuneen maan aikaan. Kelirikon odotetaan alkavan lähiaikoina. Kelirikko alkaa ensin eteläisellä osalla ja rannikon läheisyydessä. Tiestölle tullaan asentamaan kelirikosta varoittavia liikennemerkkejä ja kantavuudeltaan heikentyneille teille lisätään erikseen mahdolliset painorajoitukset.

Kevään kelirikon vaikeus riippuu oleellisesti kevään säätiloista. Hitaasti etenevä, viileä kevät aurinkoisine päivineen ja mahdollisine yöpakkasineen vähentää kelirikkoa. Nopeasti etenevä kevään tulo sateineen ja pilvisine päivineen puolestaan lisää kelirikkoa.

Painorajoitukset

Viime vuosien aikana maanteillä on ollut painorajoituksia enimmillään noin 30 km. Tällä hetkellä painorajoituksia ei vielä ole.

Painorajoitetuilla teillä sallitaan elintärkeät kuljetukset kuten linja-autoliikenne sekä maidon, teuraseläinten ja elintarvikkeiden kuljetukset. Sen sijaan puutavara- ja rakennustarvikkeiden kuljetuksia ei katsota elintärkeiksi. Raskaat kuljetukset onkin syytä ajoittaa kelirikkokauden ulkopuolelle. Muut kuljetukset vaativat maksullisen luvan, jonka paikallinen aluevastaava voi myöntää tapauskohtaisesti tilanteen salliessa.

Lisätietoa painorajoituksista ja kelirikosta Liikenneviraston sivuilta:

Lisätietoja:
Tienpidon asiantuntija Jussi Sääskilahti, puh. 0295 038 288


Regional information