Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Kuusi- ja Hankajärven pohjapato on valmistunut, Keuruu (Keski-Suomen ELY-keskus)

Kuusi- ja Hankajärven kunnostaminen kesän alimpia vedenkorkeuksia nostamalla on toteutumassa. Pohjapadon rakennustyöt saatiin päätökseen tänään, joten ensi kesänä saadaan nauttia jo korkeammista vedenpinnoista.

Kartta Pohjapadon sijainti. Lähde, Maanmittauslaitos

Järvien ongelmana ovat olleet liian alhaiset vedenkorkeudet erityisesti kuivien kesien aikana. Siitä on aiheutunut haittaa virkistyskäytölle matalien alueiden umpeenkasvun kiihtymisenä sekä virkistyskäyttöedellytysten huonontumisena. Virkistyskäytölle alhaiset vedenkorkeudet aiheuttavat haittaa erityisesti mökki- ja käyttörannoilla, kun järven pohja tulee näkyviin tai vesisyvyys menee vähäiseksi.

Alivedenpinnan nostolla vähennetään vesikasvillisuuden lisääntymistä, parannetaan järven virkistyskäyttömahdollisuuksia ja järven yleistä tilaa. Vedenpinnan nosto kunnostuskeinona on erityisen hyvä ja tehokas, koska toimenpiteellä voidaan vaikuttaa kerralla koko järven alueeseen.

Pohjapatotyömaa, kuva Lauri Kaisto

Hankkeessa alin vedenkorkeus nousee 45 cm, keskimääräinen vedenkorkeus 21 cm ja tulvakorkeus 5 cm.

Kustannukset
Hankkeen kustannusarvio on rakennus-, suunnittelu- ja lupakustannuksineen yhteensä noin 93 000 €, josta puolet on rahoittanut Keski-Suomen ELY-keskus ja puolet yhdessä Keuruun kaupunki, Pihlajaveden osakaskunta ja järven hoitoyhdistys.

Hankkeen taustaa
Kunnostushanke on ollut pitkä prosessi. Aktiivinen pohjatyö vedenpinnan nostamiseksi on alkanut jo vuonna 2003. Tähän on kuulunut vedenkorkeuden- ja ranta-alueiden mittauksia, vesinäytteitä, rannanomistajien suostumusten keräystä, hankkeen alustavaa suunnittelua sekä lukuisia kokouksia. Suunnitelma järvien kunnostamiseksi tehtiin vuonna 2009.  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myönsi hankkeelle luvan vuonna 2012. Lopullisen luvan myönsi korkein hallinto-oikeus vuonna 2015.

Lisätietoja:
Lauri Kaisto
suunnitteluinsinööri
p. 0295 024 752, lauri.kaisto(t)ely-keskus.fi

Matti Pitkäjärvi
rakennusmestari
p. 0295 024 799, matti.pitkajarvi(at)ely-keskus.fi

 

 

 

 

 

 


Regional information