Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Pakolaisten vastaanotto Kaakkois-Suomessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on käynyt laajasti neuvotteluja pakolaisten kotouttamisesta ja sijoittamisesta alueen eri kuntiin.  Työ- ja elinkeinoministeriön arvion mukaan viime vuonna Suomeen tulleista turvapaikanhakijoista noin 10 000 henkilöä saanee myönteisen oleskeluluvan ja he tarvitsevat kuntapaikat. Kaakkois-Suomen osuus tästä on tällä hetkellä 659 henkilöä. Laskelma pohjautuu alueen vastaanottokeskuksissa olevien turvapaikanhakijoiden määrään. Lisäksi kuntapaikkoja tarvitsevat Suomeen kansainvälisten sopimusten perusteella vastaanotettaviksi jo aiemmin sovitut kiintiöpakolaiset, jotka vielä odottavat maahantuloa. 

Kotouttamiskeskustelu Kouvolassa 21.3.2016

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on kutsunut alueen kunnan- ja kaupunginjohtajat yhteiseen neuvotteluun 21.3.2016 päivittämään tämän hetkistä tilannetta ja miettimään myös jatkotoimenpiteitä. Työ- ja elinkeinoministeriön näkökulmasta kotouttamistilannetta ja toimia avaa ministeri Jari Lindström.

Kuntapaikkojen myöntäminen on kunnille vapaaehtoista. Kunta järjestää vastaanoton, asunnon ja huolehtii osaltaan kotouttamiseen liittyvistä palveluista. ELY-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta koituvia kuluja ja pakolaisten toimeentulon ensimmäisten vuosien osalta. Vastaanotosta tehdään kunnan kanssa sopimus, ja kunnalla tulee olla voimassa olevan kotouttamisohjelma. ELY-keskuksen tehtävänä on tukea ja neuvoa kotouttamisessa.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus toivoo, että alueen kunnat tulisivat laajasti mukaan vastaanottotyöhön.

Osa oleskeluluvan saaneista turvapaikanhakijoista muuttaa kuntiin myös itsenäisesti, vaikka kunta ei olisi tehnytkään päätöstä vastaanotosta.

Lisätietoja: Vastuualueen johtaja Satu Mäkelä, puh. 0295 129 147.


Regional information