Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralen föreslår att kommunerna i Nyland ska ta emot närmare 3 000 flyktingar (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland förhandlar som bäst om integrering och placering av flyktingar i olika kommuner i regionen.  Arbets- och näringsministeriet bedömer att cirka 10 000 av de asylsökande som kom till Finland i fjol kommer att få uppehållstillstånd och de behöver kommunplatser. Nylands andel av detta är 2819 personer. Beräkningen grundar sig på antalet asylsökande som finns på mottagningscentralerna. Dessutom behövs kommunplatser för de kvotflyktingar som Finland genom internationella överenskommelser redan tidigare åtagit sig att ta emot och som fortfarande väntar på att få komma till Finland. NTM-centralen har bett kommunerna i området att fatta beslut om kommunplatserna före utgången av april.

Kommundirektörerna och ordförandena i kommunfullmäktige och kommunstyrelserna i Nyland kallades i januari-februari till gemensamma förhandlingar och man fortsätter med separata förhandlingar med kommunerna. De antal kommunplatser som NTM-centralen föreslår utgår från befolkningsunderlaget i kommunerna. Dessutom har man beaktat att det förmodligen kommer att flytta fler flyktingar till huvudstadsregionen än till andra regioner. 

Det är frivilligt för kommunerna att bevilja kommunplatser. Kommunen ordnar mottagning, bostad och tar hand om de tjänster som har att göra med integrationen. NTM-centralen ersätter kommunerna för de kostnader flyktingmottagningen medför och flyktingarnas utkomst under de första åren. Man ingår avtal med kommunen om mottagningen och kommunen ska ha ett giltigt integrationsprogram. NTM-centralens uppgift är att ge stöd och råd i integrationen.

Utgående från de förhandlingar som hållits hittills verkar det som att kommunerna kommer att delta i mottagningsarbetet i stor utsträckning. Under förhandlingarna har NTM-centralen betonat att integrationen sker behärskat och ansvaret fördelas när antalet mottagande kommuner är stort. Samtidigt kan tredje sektorn bereda sig på att stödja de offentliga tjänsterna. När man har kommit överens om mottagningen i förväg kan nyanlända bättre dirigeras till kommuner där det finns bostäder och tjänster.

De senaste åren har man aktivt tagit emot flyktingar bland annat i Esbo och Borgå. För en del kommuner är flyktingmottagning något nytt.

När kommunplatserna delas ut prioriteras kvotflyktingar, ensamkommande minderåriga eller utsatta personer. NTM-centralen har uppmuntrat kommunerna att grunda så kallade familjegrupphem för barn och unga som fått uppehållstillstånd. I Pukkila har man till exempel redan fattat beslut om att grunda ett familjegrupphem som kan ta emot elva ensamkommande unga.

De som fått uppehållstillstånd flyttar även självständigt till kommunerna. Flyttströmmen går i synnerhet till huvudstadsregionen och tillväxtcentrumen. De stora städerna gör ett betydande arbete för att förbereda sig på att sannolikt ta emot hundratals nya invånare.

Ytterligare information: 

  • invandringschef Jaana Suokonautio, 0295 021 160
  • specialplanerare Minna Kuivalainen, 0295 016 009

Regional information