Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för januari (NTM-centralen i Österbotten)

(Korrigerat pdf-länken)

Trender:

  • I Österbotten finns fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden
  • Fler lediga arbetsplatser jämfört med förra året
  • Antalet arbetssökande ökade jämfört med januari förra året
  • Antalet personer som deltog i sysselsättningsfrämjande åtgärder minskade
  • Antalet personer som deltog i frivilliga studier och arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte ökade jämfört med situationen för ett år sedan

Läs hela översikten här (pdf).

OBS! De regionala sysselsättningsöversikterna har förnyats och offentliggörs nu på adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi. Österbottens NTM-centrals sysselsättningsöversikt finns direkt tillgänglig på adressen www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information