Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Toinen onnistunut vuosi peräkkäin vapaaehtoisen suojelun puitteissa Pirkanmaalla, uusia suojelualueita 540 hehtaaria (korjaus tietoihin, Pirkanmaan ELY-keskus)

Korjaus aiempaan tiedotteeseen: Suojelukorvauksia Pirkanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2015 yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa (ei siis vuonna 2014).

Maanomistajat suojelivat edelleen aktiivisesti metsäalueitaan METSOn (Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma) kautta Pirkanmaalla. Kaiken kaikkiaan Pirkanmaa sai vuoden 2015 aikana 540 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita METSO-toimintaohjelman rahoituksella.

METSO-ohjelman tavoitteena on ylläpitää metsäluonnon rikkautta. Ohjelma tarjoaa metsänomistajalle mahdollisuuden suojella metsänsä vapaaehtoisesti korvausta vastaan.

- Luonnon monimuotoisuuden kannalta vuosi 2015 oli yhtä onnistunut kuin edellinenkin vuosi. Alueet olivat keskimäärin pienempiä, mutta suojeltu kokonaispinta-ala kohosi hieman korkeammaksi kuin aiemmin, kertoo ylitarkastaja Auli Suvanto Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Maanomistajien suojeluun tarjoamista alueista perustettiin viime vuonna 44 yksityismaan suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 477 ha. Valtio hankki omistukseensa 3 kiinteistöä suojelutarkoituksiin, joiden yhteispinta-ala on noin 63 hehtaaria.

- Suojelukorvauksia Pirkanmaan ELY-keskus maksoi vuonna 2015 yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa, summaa Suvanto.

Vuonna 2015 toteutuneet kohteet sisälsivät METSO -elinympäristöistä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä 237 hehtaaria, lehtoja 27 hehtaaria, puustoisia soita 85 hehtaaria, pienvesien lähimetsiä 31 hehtaaria sekä lisäksi kalliometsiä ja jyrkänteitä ja vähissä määrin myös metsäluhtia ja tulvametsiä. Perustetut yksityiset luonnonsuojelualueet sijaitsevat ympäri Pirkanmaata.

METSO-ohjelman piirissä Pirkanmaalla hieman yli 2200 hehtaaria maata

Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO tarjoaa metsänomistajalle taloudellisesti kilpailukykyisen vaihtoehdon metsiensä hyödyntämiseen.  METSO-alueiksi soveltuvat esimerkiksi vanhat lahopuustoiset kangasmetsät, lehtometsät sekä luonnontilaiset suot. Suojeltavaksi tarjottavista metsistä tulisi löytyä esimerkiksi eri-ikäistä puustoa, suuria lehtipuita, lahopuita ja pökkelöitä. Lisäarvoa alueelle tuo suuri koko, monipuolisuus ja sijainti suojelualueen lähellä.

METSOa on toteutettu Pirkanmaalla vuodesta 2005 lähtien. Ohjelman puitteissa on perustettu 177 yksityistä suojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 1711 hehtaaria ja valtio on hankkinut omistukseensa noin 540 hehtaaria maata suojelutarkoitukseen. Ohjelma jatkuu vuoteen 2025 saakka.

- METSO-ohjelman toteuttamiseen budjetoitu rahamäärä vähenee tulevina vuosina, joten valintakriteeritkin hieman tiukkenevat. Suojelualueita on kuitenkin edelleen tarkoitus perustaa, joten toivomme maanomistajien aktiivisuuden jatkuvan myös vuonna 2016. Tavoitteena on saada suojeluun etenkin lisää vanhoja, runsaasti lahopuuta sisältäviä metsiä ja lehtoja, Suvanto toteaa. 

Viime vuonna julkistettiin valtakunnallisen soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi, ja nyt on tarkoitus edistää myös soidensuojelun tavoitteita vapaaehtoisin keinoin. Soiden osalta rahoitusta kohdennetaan tässä vaiheessa erityisesti korpien ja muiden rehevien puustoisten soiden kokonaisuuksiin.

Suojelukohteita voi tarjota joko suoraan ELY-keskukseen tai sidosryhmien mm. metsäkeskuksen, metsänhoitoyhdistysten, metsäteollisuuden ja luonnonsuojelupiirin kautta.

Lisätietoja:

  • www.metsonpolku.fi
  • Ylitarkastaja Auli Suvanto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 388
  • Ylitarkastaja Kaj Koivisto, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 344

Regional information