Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Vattenståndet i åarna i Österbotten stiger på grund av det varma och regniga vädret (NTM-centralen i Södra Österbotten)

De senaste dagarnas nederbörd och varma väder har lett till att vattenståndet har stigit och vattenföringen ökat i åarna i Österbotten. Kraftigast har vattenföringen i början av stigit i de små åarna längs kusten, bl.a. i Lappfjärds å, Närpes å, Malax å och Toby-Laihela å.

Också i Kyro älv och Lappo å har vattnet stigit och fortsätter att stiga så länge temperaturen är över noll grader. Dessutom är det möjligt med riklig nederbörd de närmaste dagarna. I Kyro älv och Lappo å förutspås vattenföringen vara som störst i slutet av veckan. Särskilt snabbt har vattnet stigit i Kyro älv i Hanhikoski, där vattnet steg med en dryg meter under tisdagen. 

Flödena uppskattas bli mindre än en genomsnittlig översvämning. I slutet av veckan kan vatten från åarna rinna ut på de lägst belägna åkrarna, exempelvis i Liinamaa vid Lappo å.

Regnen och den snabbt smältande snön ökar också risken för dagvattenöversvämningar i tätorten. I många diken är trummorna frusna, vilket kan leda till att diken och bäckar svämmar över.

Sjöarna i Österbotten ligger i huvudsak på normal nivå för tidpunkten. I Lappajärvi är vattenståndet dock 50 cm och i Lestijärvi 25 cm över det normala för tidpunkten. Smältvattnet gör att vattenståndet i sjöarna stiger något.

Tilläggsuppgifter:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenresursenhetens chef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 


Regional information