Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskus rahoitti Pohjois-Suomen yrityksiä 47 miljoonalla eurolla vuonna 2015

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi rahoitusta Pohjois-Suomeen yhteensä 370 kehittämishankkeeseen noin 47 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 38 miljoonaa euroa kohdistui yritysten hankkeisiin ja 9 miljoonaa euroa yritysten toimintaympäristön kehittämiseen.

Rahoituksella mahdollistetaan noin 138 miljoonan euron investointi- ja kehittämishankkeiden toteutus sekä myötävaikutetaan 2 006 uuden työpaikan ja 45 uuden yrityksen syntymiseen. Hankkeiden vaikutuksella arvioidaan syntyvän uutta liikevaihtoa 338 miljoonaa euroa ja uutta vientiä 159 miljoonaa euroa.

Rahoituksesta kohdistui Kainuuseen 8,5 miljoonaa euroa, Lappiin 12 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaalle 26 miljoonaa euroa.  

Kainuussa valtaosa rahoituksesta (6,2 milj. euroa) kohdistui kajaanilaisten yritysten hankkeisiin. Toimialoista vahvimmin olivat esillä puutavara- ja puutuoteteollisuus, liike-elämän palvelut sekä elektroniikka ja sähköteollisuus. Hankkeiden arvioidaan synnyttävän 196 uutta työpaikkaa ja neljä uutta yritystä.

Lapissa valtaosa rahoituksesta kohdistui Rovaniemen (4,7 milj. euroa), Kemi-Tornion (2,7 milj. euroa) ja Pohjois-Lapin (2,5 milj. euroa) seutukuntiin. Toimialoista suurimmat rahoitusosuudet olivat matkailun majoitustoiminnalla, matkailun ohjelmapalveluilla sekä liike-elämän palveluilla. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 338 kpl ja uusia yrityksiä 6.

Pohjois-Pohjanmaalla 58 prosenttia (15,2 milj. euroa) myönnetystä rahoituksesta kohdistui Oulun seutukuntaan. Toimialoittain tarkasteltuna rahoitusta saivat eniten liike-elämän palvelut, puutavara- ja puutuoteteollisuus sekä metallituotteiden valmistus. Uusia työpaikkoja arvioidaan syntyvän 1 472 ja uusia yrityksiä 35.

Myönnetty rahoitus on pääosin Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittamaa. Kansallista äkillisten rakennemuutosalueiden rahoitusta myönnettiin Kajaanin seudun hankkeisiin yhteensä 3,6 miljoonaa euroa ja Oulun seudun hankkeisiin yhteensä 7,2 miljoonaa euroa.  

Yritysten kehittämispalveluista tehtiin yhteensä 509 päätöstä, joista 331 kohdistui Pohjois-Pohjanmaalle, 96 Lappiin ja 82 Kainuuseen. Yritystoiminnan Analyysi-palvelusta tehtiin yhteensä 180 päätöstä. Konsultointipalveluista kysytyin aihe-alue oli "Kasvu", johon liittyviä päätöksiä tehtiin yhteensä 95.

Pk-yritysten avainhenkilöille järjestettiin koulutusohjelmia kasvuun johtamisesta, talouden ja tuottavuuden johtamisesta sekä markkinoinnin ja asiakkuuksien johtamisesta. Koulutuksiin osallistui Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa yhteensä 95 henkilöä. 

Tiedot sisältävät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen myöntämän yrityksen kehittämisavustuksen ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksen myös Kainuun ja Lapin maakuntien osalta sekä yritysten kehittämispalveluista tehdyt päätökset.

Lisätiedot:
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 040 550 4786, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi

Menestystarinoita Euroopan unionista:
Anne Paso ja Lovi Oy:n tarina ELY-keskusten youtube-kanavalla

 


Regional information