Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Isproppar förekommer fortfarande i de österbottniska vattendragen (NTM-centralen i Österbotten)

I Lestijoki har isproppssituationen försvårats under veckoslutet. Det förekommer problem med issörja och -proppar på många platser i Lestijoki och p.g.a. detta har vattnet stigit och hotar en fiskodlingsanläggning och flera fritidsbostäder. Det är mycket svårt att bekämpa ispropparna, för det finns issörja på mycket långa avsnitt i ån. NTM-centralen i Södra Österbotten och regionens räddningsverk följer upp hur situationen utvecklas och inleder vid behov bekämpningsåtgärder.

I Esse å har situationen under veckoslutet stabiliserats och nya problematiska platser har inte rapporterats efter lördagen. Under veckoslutet har isproppar sprängts på flera platser i Pedersöre.

Under veckoslutet har situationen med isproppar lättat åtminstone delvis i Ullavanjoki, Lappo å och Niemisjoki.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • www.twitter.com/tulvatpohjanmaa

Regional information