Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Hämeen alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2016 - elinkeinoelämän ja työllisyyden näkymät kirkastuneet, odotukset positiivisia (Kanta-Häme ja Päijät-Häme)

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tänään Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2016 -katsauksen, jossa tiivistyy aluekehittäjien näkemykset seutukuntien ja ELY-keskusalueiden nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Katsauksen mukaan Hämeen ELY-keskuksen alueella Lahden, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutukunnissa elinkeinoelämän ja yritystoiminnan tilanne on tällä hetkellä parempi vuoden takaiseen verrattuna. Forssan seutukunnassa tilanne on ennallaan. Lähitulevaisuuden kasvuodotukset ovat positiiviset. 12 kk kuluttua näkymien odotetaan olevan nykyhetkeä paremmat kaikissa seutukunnissa. Yritysten kasvunäkymät ovat kuitenkin varsin epäyhtenäisiä. Hämeen vahvuus on monipuolinen elinkeino- ja yritysrakenne, joka on myös vahvuus taantumasta toipumisen ja työllisyyden parantumisen näkökulmasta. Hämeen vahvuus on lisäksi hyvä maantieteellinen sijainti, lyhyet matkat Etelä-Suomessa sekä yhteydet pääkaupunkiseudulle ja muille kasvualueille. Akuutti haaste ovat kuitenkin VR-junavuorojen supistukset Riihimäki-Lahti-Kouvola ja Helsinki-Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere yhteysväleillä. Toimivat junavuorot ovat merkittävä vetovoima- ja vahvuustekijä ja alueen junayhteyksillä on keskeinen merkitys sekä alueen elinkeinoelämän että alueen asukkaiden yhteystarpeiden kannalta. 

Työttömyyden lasku jatkuu, mutta työttömyys rakenteellistuu entisestään

Työttömyys on vähentynyt Hämeen molemmissa maakunnissa koko alkuvuoden ajan. Myös lähitulevaisuuden odotukset ovat positiivisia. Arvion mukaan työttömyyden näkymät vuoden kuluttua ovat nykyhetkeä paremmat kaikissa seutukunnissa.  Lomautuksia ja irtisanomisia on ollut, mutta määrät ovat edellisvuotta pienempiä. Työttömien työnhakijoiden määrän vähentymisen rinnalla työttömyyden arvioidaan kuitenkin entisestään rakenteellistuvan ja pitkäaikaistyöttömien määrän kasvun jatkuvan. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut huolestuttavasti pidemmän aikaa, mutta kasvuvauhti on ollut Hämeessä maan keskiarvoa hitaampaa. Työvoiman kohtaanto on edelleen merkittävä ongelma. Matalan koulutustason tehtäviä on aina vain vähemmän tarjolla ja toisaalta erityisosaamisella on jatkuvaa kysyntää. Työvoimaa on yleisesti hyvin tarjolla tällä hetkellä, mutta työttömänä olevien osaamistaso ei aina kaikilta osin vastaa työmarkkinoiden vaatimuksia. Osaamiseen liittyvät asiat nousevat usein esiin keskusteluissa työnantajien kanssa. Tällä hetkellä akuutteja rekrytointiongelmia esiintyy mm. rakennus- ja metallialoilla. Sosiaali-, terveys- ja opetusalalla on ammatteja, jotka ovat viime vuosina nousseet toistuvasti pula-ammatteina esiin. Uusia työmahdollisuuksia etsittäessä ammatillisen ja alueellisen liikkuvuuden merkitys tulee entisestään korostumaan.

Syksyn 2016 raportti löytyy verkosta 26.9. jälkeen osoitteessa www.temtoimialapalvelu.fi – Alueelliset kehitysnäkymät – Alueelliset kehitysnäkymät - julkaisut 2016. Tilaisuuden videotallenne löytyy samasta osoitteesta 27.9. mennessä.

 

Lisätiedot:

Ylijohtaja Pekka Savolainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 171

Erikoissuunnittelija Sanna Paakkunainen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159


Regional information