Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Etelä-Pohjanmaalla työttömien määrä laskussa lokakuussa 2016 (Etelä-Pohjanmaa)

Lokakuun lopussa Etelä-Pohjanmaalla on  8 548 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys on  suhteellisen nopeassa laskussa ja vain Kainuussa ja Ahvenanmaalla muutos parempaan oli vielä merkittävämpää.

Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 8 548 työtöntä työnhakijaa. Vuoden takaisesta tilanteesta määrä laski 815 henkilöllä, eli 8,6 prosentilla. Koko maassa työttömien määrä laski samalla ajanjaksolla 2,6 prosentilla.

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 9,7 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi. Koko maassa vastaava osuus oli 12,5 prosenttia. Etelä-Pohjanmaalla työttömyys laski kaikissa seutukunnissa. Muutos oli suhteellisesti voimakkainta Seinäjoen (9 %)  ja Järviseudun (9 %) seutukunnissa.

Trendit:

 • Työnhakijoiden kokonaismäärä lisääntyi
 • Työttömien työnhakijoiden määrä oli laskusuunnassa
 • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui
 • Uusien avoimien työpaikkojen määrä lisääntyi
 • Työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvoi

Työllisyyskatsaus löytyy:

Lisätietoja:

 • Timo Takala
  Strategiapäällikkö
  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
  Puh. 0295 027 708

 


Regional information