Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Det ostadiga vädret har tyglat förekomsten av blågröna alger i de österbottniska vattendragen (landskapen i Österbotten)

I de österbottniska vattendragen har fortfarande endast lite blågröna alger observerats. Det ostadiga vädret har dämpat förekomsten av blågröna alger på vattenytan och algläget är bättre än vanligt med avsikt på tidpunkten. På de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område har blågröna alger observerats i Ähtärinjärvi och vid Kivitippu i Lappajärvi.

Information om algläget finns i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi), där algobservationerna från de fasta kontrollplatserna sparas. Också medborgare kan spara egna observationer i tjänsten. Algläget kan variera lokalt mycket snabbt enligt vind- och väderleksförhållandena och observationerna i alguppföljningen berättar om algläget på kontrollplatsen under just den aktuella tidpunkten.

Blågrönalger ser ut som grönaktiga eller gulskiftande korn. Blågrönalgmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i det och det lämnar inte kvar att hänga på t ex en pinne. Om man låter provvatten stå en stund i ett vattenglas och algerna stiger till ytan, är det sannolikt fråga om blågrönalger. En del av blågrönalgerna kan producera giftiga föreningar, och man ska i synnerhet inte låta barn eller husdjur simma i vatten med blågrönalgblomning. Vatten som innehåller blågrönalgblomning bör inte heller användas som tvätt- eller bastuvatten.

Ytvattnets temperatur är för tillfället 17 °C i både Lappajärvi och Ähtärinjärvi.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information