Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

ELY-keskukselta yritystukea Pohjois-Pohjanmaalle huhti-kesäkuussa yli 5 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta 52 yritykselle yhteensä 5 314 710 euroa.

Tuhkan rakeistamiseen erikoistuneelle Rakeistus Oy:lle myönnettiin 183 550 euroa uuden sukupolven rakeistuskoneen kehittämiseen. Kehitettävä rakeistuskone on vientimarkkinoiden pohjalta suunniteltu mobiiliyksikkö, jonka automaatiotaso mahdollistaa etäkäytön ja -ohjauksen.

Kalajokiselle Oy Kati Ab:lle myönnettiin tukea 156 575 euroa KATI Digi Growth –hankkeeseen. Kati Oy on malminetsinnän palveluihin erikoistunut yhtiö, jonka päätoimialana ovat timanttikairaukset sekä niihin liittyvät mittaukset. Hankkeen tavoitteena on digitaalisten ratkaisujen kehittäminen ja käyttöönotto. Hankkeella tuetaan yrityksen kasvua, kansainvälistymistä ja työpaikkojen syntymistä.

Kielo Growth Oy:n Kielo Hardware 2.0 hautomo -hanke sai tukea 107 840 euroa. Hanke luo paikalliseen ekosysteemiin soveltuvan kansainvälistymistä tukevan hautomokonseptin laiteläheisille startup-yrityksille ja pre-startupeille, mikä antaa hautomoasiakkaille puitteet keskittyä liiketoiminnan kehittämiseen sekä laitepuolen koemallintamiseen ja testaamiseen.

Cajo Technologies Oy:lle myönnettiin yhteensä 118 780 euroa yrityksen tuotekehitys- ja kehittämisprojekteihin. Yritys on kehittänyt patentoidun laseriin pohjautuvan teknologian pysyvien merkintöjen ja värikuviointien toteuttamiselle lähes kaikille materiaaleille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää yritysrahoitusta myös Kainuuseen ja Lappiin. Kainuuseen rahoitusta myönnettiin 2 992 800 euroa ja Lappiin 4 767 084 euroa.

Pohjois-Suomen yritysrahoituskatsaus julkaistaan viikolla 35.

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi


Regional information