Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Avoimet työpaikat lisääntyneet - työttömyyden aleneminen jatkuu (Lappi)

Lisääntynyt työvoiman kysyntä näkyy TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrän kasvuna. Lapissa oli lokakuussa avoinna 3 680 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Kuukauden aikana työpaikkoja ilmoitettiin avoimeksi lähes 40 % enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Lisäys näkyi määrällisesti eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden ja suhteellisesti eniten rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden kysynnässä. Suurin osa työpaikoista on yrityksissä.

Lapissa on tänä vuonna ollut joka kuukausi vähemmän työttömiä kuin viime vuonna ja työttömyyden aleneminen on viime kuukausina kiihtynyt. Lokakuun lopussa työttömiä oli 12 430, mikä on 1 000 (-7.5 %) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli vähemmän kuin kolmen edellisen vuoden lokakuussa. Nuorten alle 25 -vuotiaiden työttömyys aleni viime vuoden lokakuusta peräti 19 %:lla.

Työttömyys vähenee edelleen Lapissa nopeammin kuin koko maassa. Vuoden takaiseen verrattuna työttömyys väheni maakunnan kaikissa seutukunnissa. Työttömyyden alenemisesta kaksi kolmasosaa kohdistui Kemi-Tornion ja Rovaniemen seutukuntiin.

Lapin ELY-keskuksen syyskuun 2016 työllisyyskatsaus löytyy kokonaisuudessaan selainversiona ja pdf-muodossa osoitteesta: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi/Lappi.aspx

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:

Johtaja Tiina Keränen, 0295 039 636

Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu 2016) julkaistaan 20.12.2016

Linkit:

Tuoreimmat koko maan ja ELY-keskusten työllisyyskatsaukset: http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Lapin ELY-keskuksen internetsivut

Työnvälitystilastotietoja ELY-keskuksittain, seutukunnittain TEM:n ToimialaOnline –palvelusta: www.toimialaonline.fi/ polkua Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot.


Regional information