Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus joulukuu 2014 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 10,5 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli joulukuun lopussa 10 757 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 1645 hengellä. Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 1026 hengellä (10,5 %).

Lomautettuna2 oli 2008 henkilöä. Lomautettujen määrä nousi 332 henkilöllä (19,8 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli 1126 henkilöä. Määrä kasvoi viime vuodesta 393 hengellä (53,6 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 12,1 prosenttia. Manner-Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskusten alueilla työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 336 268 henkilöä. Lukumäärä nousi 33 369 henkilöllä (10,1 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,9 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden ryhmässä (16,9 %) ja asiantuntijoiden ryhmässä (14,3 %). Johtajien, toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden ammattiryhmissä hakijamäärät olivat hienoisessa laskusuunnassa.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 2561 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 2090 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä nousi 516 paikalla (25,2 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 1763 kpl. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 798 kpl.

Työvoiman kysyntä lisääntyi viime vuodesta suhteellisesti eniten erityisasiantuntijoiden ammattiryhmässä. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä kasvua selittävät pääosin kausityöpaikkojen hakuajoissa tapahtuvat vaihtelut. Avoinna olleet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten johtajien ammattiryhmässä.

Lisätietoja

Timo Takala
Strategiapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
puh. 0295 027 708
[email protected]


Regional information