Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kuntakohtaiset taksilupakiintiöt on vahvistettu vuodelle 2016 Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on vahvistanut 26.11.2015 tekemällään päätöksellä alueensa taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät eli taksilupakiintiöt vuodelle 2016. Päätöksessä on erikseen määrätty, kuinka moneen lupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset ja kuinka monta lupaa myönnetään liitetyn kunnan alueelle. Päätös tulee voimaan 1.1.2016.

Kiintiöt tulee määrittää siten, että ne eivät rajoita taksipalvelujen saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua niin kaupunkimaisilla alueilla kuin
maaseudullakaan. Taksilupien enimmäismäärä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on 859 lupaa. Vuoteen 2015 verrattuna taksilupien määrä pysyy ennallaan. Taksitiheys on 563 asukasta/taksi eli 1,77 taksia 1000 asukasta kohti.

Vaalan kunta liittyy 1.1.2016 Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan, joten lupakiintiö Pohjois-Pohjanmaalla on 680 ja Kainuussa 179.

Haapajärvelle on lisätty yksi taksilupa esteettömän kalustovaatimuksen täyttävälle henkilöautolle. Kunnan taksilupien kokonaismäärä ei kuitenkaan kasva, koska samalla on vähennetty taksilupien määrää henkilöautolle.

Kiintiöiden määrittämiseksi ELY-keskus seuraa taksien kysyntää ja tarjontaa sekä taksipalvelujen laatua alueellaan. Lausunnot taksilupien määrästä ja taksien palvelutasosta on pyydetty alueen kunnilta, Oulun kauppakamarilta ja Suomen Taksiliiton Oulun lääninyhdistys ry:ltä paikallisyhdistyksineen.

Taksipalvelujen kysyntään vaikuttavina tekijöinä seurataan erityisesti väestökehitystä, väestön ikärakennetta, taajama-astetta, työpaikkaomavaraisuutta, vuodepaikkatiheyttä, anniskelu-
paikkatiheyttä, matkustajaterminaaleja, joukkoliikenteen määrää sekä yleistä taloudellista tilannetta. Keskeisinä taksitarjontaa määrittävinä tekijöinä seurataan erityisesti voimassa olevien taksilupien määrää ja niiden suhdetta asukaslukuun sekä taksien välitystietoja ja ajosuoritteita. Kiintiöitä määrätessään ELY-keskus on ottanut huomioon kuntien perustellut sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet sekä yleisen taloudellisen kehityksen ja alueen elinkeinoelämän tilanteen.
 

 

Lisätietoja:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:
Yksikön päällikkö Timo Mäkikyrö, puh. 0295 038 268, ylitarkastaja Marjaana Sauvola-Lukkari,puh. 0295 038 282 ja erikoissuunnittelija Soile Purola, puh. 0295 038 275.


Regional information