Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Maatalouden investointien ja tilanpidon aloituksen rahoitus haettavissa (Kainuun ELY-keskus)

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 rahoitettavat nuoren viljelijän aloitustuki ja maatilan investointituet tarjoavat monipuolisen valikoiman mahdollisuuksia erilaisille maatiloille. Tukia voi hakea jatkuvasti. Päätökset tehdään nopealla aikataululla tukijaksojen ja valintamenettelyn jälkeen. Tuet toivotaan haettavan sähköisesti Hyrrä -järjestelmän kautta www.mavi.fi/hyrra.

Aloitustuella alkuun maatilan pidossa
Nuoren viljelijän aloitustuen hakujaksot vuosittain ovat 1.11–31.1., 1.2.–30.4., 1.5.–31.7. ja 1.8.–31.10. Tuki myönnetään hakijalle, joka ensimmäistä kertaa ryhtyy tilanpidosta päävastuullisena maatalousyrittäjänä harjoittamaan maataloutta ja on hakemuksen vireille tullessa alle 41–vuotias. Tukea täytyy hakea ennen tilanpidon aloittamista.
Aloitustuessa on kaksi tasoa; korkeampi ja alempi aloitustuki. Tuen määrä on riippuvainen maatilalla saadun maatalouden yrittäjätulon määrästä. Ylemmässä aloitustuessa täytyy tilalla saavuttaa vähintään 25 000 euron maatalouden yrittäjätulo ja alemmassa vähintään 15 000 euron maatalouden yrittäjätulo viimeistään kolmantena vuotena tukipäätöksestä. Molemmissa tuissa maatilan enimmäisyrittäjätulo voi olla korkeintaan 400 000 euroa.
Aloitustuki sisältää avustuksen, lainaan myönnettävän korkotuen ja tuettavan kiinteistön varainsiirtoverovapauden arvon. Aloitustuki on avustuksena joko 35 000 € tai 10 000 € ja lainan korkotuki 30 000 € tai 15 000 € riippuen maatalouden yrittäjätulon määrästä. Korkotukilainaa voidaan myöntää enintään 80 % ja korkeintaan 150 000 € tai 230 000 € aloitustuen tasosta riippuen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat maatilan hankinta sekä maatilan asuinrakennus. Lisäksi tuettavia kustannuksia ovat maatilan hankinnan yhteydessä ja myös vuoden sisällä tukipäätöksestä hankittavien yritystoiminnan kannalta tarpeellisten maatalouskoneiden ja tuotantoeläinten hankinta.

Investointituista menestyksen eväitä maatilalle
Maatalouden investointitukien hakujaksot vuosittain ovat 16.10.–15.1., 16.1.–15.3., 16.3.–15.8., ja 16.8.–15.10 eli nyt kuluva hakujakso päättyy 15.10.2015. Hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin ennen hakujakson päättymistä, jotta sitä voi tarvittaessa korjata. Rakentamista ei saa aloittaa sekä konetta ja laitetta ei saa hankkia ennen tukipäätöstä. Päätökset tehdään noin kahden kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä.
Investointitukea hakevan tilan maatalouden yrittäjätulon on oltava vähintään 25 000 euroa viidentenä vuotena tukipäätöksestä. Investointitukea voi saada rakennuksen, rakenteen tai rakennelman uudisrakentamiseen, laajentamiseen, peruskorjaamiseen sekä eräitä kone- ja laitehankintoja ja salaojitusta varten. Maatalouden yrittäjätulon esittämistä ei kuitenkaan vaadita hakemuksissa, jotka koskevat salaojitusta, mehiläistaloutta, sadonkorjuukoneen hankintaa yhteiskäyttöön, työympäristöä, tuotantohygieniaa, eläinten hyvinvointia tai ympäristön tilaa edistävää investointeja. Maatalouden investointituki koostuu avustuksesta ja/tai korkotukilainasta sekä lainaan mahdollisesti myönnettävästä valtiontakauksesta. Avustus on 10–45 %, korkotukilaina 60–65 % sekä lainan korkotuki 10 % kohteesta riippuen oheisen taulukon mukaisesti.
Enimmäistukitaso on 1,5 milj.€ maatilaa kohden kolmen verovuoden aikana. Pienin myönnettävä tuki tuotantorakennuksen rakentamisinvestoinnissa pitää olla yli 7 000 €. Muissa investoinneissa vastaava määrä on 3 000 €. Katso oheinen Maatilan investointitukikohteet ja -tasot vuonna 2015 –taulukko.


Valintamenettely jokaisen tukihakujakson jälkeen
Sekä nuoren viljelijän aloitustuessa että maatalouden investointituessa käynnistyy valintamenettely jokaisen tukihakujakson jälkeen. Hakemukset pisteytetään tiettyjen valintaperusteiden mukaan, jonka mukaan suoritetaan rahoitettavien hakemusten valinta. Jotta pääsee mukaan valintamenettelyyn, pitää hakemuksessa olla tarvittavat liitteet, joissa tuodaan julki tuen edellytysten täyttyminen.
Tuet haettavissa sähköisesti Hyrrä – järjestelmän kautta Maaseudun yritys- investointi- ja kehittämistuet, ei-tuotannolliset investoinnit, neuvontakorvaus sekä maatiloille tarkoitetut investointi- ja aloitustuet voi vuodesta 2015 lähtien hakea sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelun kautta. Hyrrä opastaa ja ohjaa hakemuksen teossa. Hakemuksen voi jättää mihin vuorokauden aikaan tahansa. Myös tarvittavat lisätiedot ja maksuhakemukset voidaan toimittaa verkon kautta. Hakija pystyy seuraamaan hakemuksensa etenemistä Hyrrässä. Katso-tunniste mahdollistaa asioinnin Hyrrässä organisaation nimissä. Katso-tunnisteen pääset perustamaan esimerkiksi verohallinnon sivujen kautta.

Maatilan investointitukikohteet ja -tasot vuonna 2015

Hyödylliset linkit:
www.mavi.fiwww.ely-keskus.fi

Lisätietoja:
Eeva Heikkinen, yritystutkija, Kainuun ELY-keskus, p.0295 023 539, [email protected]
 


Regional information