Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Algblomningen fortsätter i sjöarna Kuortaneenjärvi och Lappajärvi (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Små mängder blågröna alger kan också denna vecka skönjas vid observationspunkterna i sjöarna Kuortaneenjärvi och Lappajärvi. Algobservationerna från de nationella observationspunkterna sparas i den öppna Järviwiki-databasen (www.jarviwiki.fi). Enligt Finlands miljöcentral förekommer rikliga algblomningar i det sydvästra havsområdet. Algblomningen i södra Bottenhavet kan röra sig närmare västkusten under de närmaste dagarna enligt preliminära prognoser.

Algblomningar är ofta lokala fenomen som kan förekomma exempelvis i skyddade vikar och det är alltid skäl att vara försiktig med att använda vattnet om man misstänker algblomning. Algobservationer kan förekomma också på fler platser på NTM-centralen i Södra Österbottens område än vad som anges här. NTM-centralen i Södra Österbotten har fått uppgifter om misstanke om förekomst av blågrönalger i Ähtärinjärvis mellersta del.

Ytvattnets temperatur var 17,7 °C i Esse ås nedre lopp på tisdagen och 18,5 °C i Kyro älvs nedre lopp på torsdagen.

För tillfället förekommer ställvis brunaktiga ansamlingar, orsakade av granens skvattramrost, på vattenytan både i sjöar och kustvatten. Granens skvattramrost avger ofarliga svampsporer som ibland samlas på vattenytan och kan påminna om algblomning.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information