Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Små mängder blågrönalger i sjöarna Kuortaneenjärvi och Lappajärvi (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Små mängder blågröna alger kan fortfarande noteras i sjön Kuortaneenjärvi. Från Lakaniemi i sjön Lappajärvi har inga förekomster av blågrönalger rapporterats denna vecka, men däremot har små mängder noterats vid Kivitippu i Lappajärvi.  Algobservationerna från de nationella observationspunkterna sparas i den öppna Järviwiki-databasen (www.jarviwiki.fi).

Algblomningar är ofta lokala fenomen som kan förekomma exempelvis i skyddade vikar. Det är alltid skäl att vara försiktig med att använda vattnet om man misstänker algblomning. Algobservationer kan också förekomma på fler platser på NTM-centralen i Södra Österbottens område än vad som anges här. NTM-centralen i Södra Österbotten har fått uppgifter om att man misstänker algblomning även i Räyringinjärvi i Vetil och i Peckassjön i Kronoby.

Vattnet har blivit litet varmare, 19,2 °C uppmättes i Esse ås nedre lopp på tisdagen. Vattnets temperatur var 21,4 °C i Tottesund på måndagen.

För tillfället förekommer ställvis brunaktiga ansamlingar orsakade av granens skvattramrost, på vattenytan både i sjöar och kustvatten. Granens skvattramrost avger ofarliga svampsporer som ibland samlas på vattenytan och kan påminna om en algblomning.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information